Diaspora ReSTART

PROIECT Diaspora ReSTART – ID 107561
Denumire beneficiar: CNIPMMR – CONSILIUL NAȚIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ȘI MIJLOCII
Denumire parteneri:
AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST – PIATRA NEAMȚ, ROMÂNIA
SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL – BUCUREȘTI, ROMÂNIA
FUNDAȚIA C.A.E.S.A.R (Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români) – BUCUREȘTI, ROMÂNIA
METODO ESTUDIOS CONSULTORES SL – VIGO, PONTEVEDRA, SPANIA

OBIECTIV PRINCIPAL:
Obiectivul principal îl reprezintă încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunile mai puțin dezvoltate ale României de către românii din Diaspora.
OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 400 de persoane din Diaspora care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.
2. Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare.
3. Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 60 de start-up-uri.
4. Creșterea ocupării în regiunile mai puțin dezvoltate ale României prin crearea a 120 de locuri de muncă în întreprinderile nou inființate.
5. Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin organizarea “Zilei porților deschise” de către cele 60 de întreprinderi finanțate și prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes în cadrul activităților proiectului (în special în cadrul activității de mentorat).

GRUPUL ȚINTĂ
Persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
– fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă
– intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban
– își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia
– au vârsta de minimum 18 ani
– poseda cetățenia română
– demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului sau demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului sau demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățamânt superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.
NU vor fi eligibili tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani, care au măsuri dedicate în POCU.

REZULTATELE PROIECTULUI:
Înfiinţarea unor firme cu profil nonagricol în mediul urban în România, asigurarea funcţionării acestora şi crearea de noi locuri de muncă în România cu excepția Municipiului București și a județului Ilfov.
Prin proiect se vor infiinta 60 de firme si se vor crea cel puțin 120 de locuri de muncă, având un impact pozitiv asupra mediului de afaceri din România și asupra nivelului de trai al populației.

DATA DE ÎNCEPERE: SEPTEMBRIE 2017
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 36 LUNI (SEPTEMBRIE 2017 – SEPTEMBRIE 2020)
VALOAREA TOTALĂ: 17.081.480,70 EURO

VALOAREA TOTALĂ NERAMBURSABILĂ: 16.967.742,36 EURO

SITE: https://diaspora-restart.webnode.ro/

Pentru a te înscrie în proiect, completează formularul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRdVIOXvaWuIZGxHK4W0jWT5JImTAhl3togMeVarIJEzHl_g/viewform

Vei beneficia de curs online GRATUIT de formare antreprenorială și ai șansa să primești până la 40.000 de euro fonduri nerambursabile, pentru a-ți deschide afacerea mult dorită!

Prin acest proiect 400 de persoane vor beneficia gratuit de cursuri online de formare antreprenorială în mod GRATUIT, se vor infiinta 60 de firme si se vor crea cel puțin 120 de locuri de muncă, având un impact pozitiv asupra mediului de afaceri din România și asupra nivelului de trai al populației.

Cetățenii români care au peste 18 ani și au locuit în ultimele 12 luni în străinătate, au posibilitatea să primească până la 40.000 de euro nerambursabili pentru a-și înființa o afacere non-agricolă, în mediul urban.

_____________________________________________________________________________________________

Regulament concurs planuri de afaceri, Corrigendum nr. 3

7 septembrie 2018

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), în parteneriat cu Global Commercium Development, ADR Nord Est, Fundatia Caesar si Metodo Consultores, implementeaza proiectul Diaspora ReSTART (POCU/89/3/7/107561), in perioada 19 septembrie 2017 – 18 septembrie 2020.
CNIPMMR a anuntat în data de 13.02.2018, publicarea regulamentului pentru concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului Diaspora ReSTART (POCU/89/3/7/107561), corrigendumul nr. 3 fiind publicat in data de 7 septembrie 2018 pe site-ul proiectului/ al concursului si preluat pe site-urile partenerilor, dupa caz.
Regulamentul poate fi accesat aici. Anexele la regulament sunt disponibile aici.
Depunerea planurilor de afaceri este posibilă începând cu data de 15.02.2018, ora 00:00, în secțiunea Concurs.
Corrigendum 1 la regulament (12.03.2018): corrigendum și anexa 7 (lista cheltuielilor eligibile) actualizată.
Corrigendum 2 la regulament (06.08.2018): corrigendum de modificare a calendarului de concurs.
Corrigendum 3 la regulament (07.09.2018): corrigendum de modificare a calendarului de concurs și a mecanismului de contestații.

IMPORTANT: Un tutorial pentru utilizarea platformei de concurs poate fi accesat aici. Un video pentru suport în ceea ce privește evaluarea din faza A (eligibilitate) poate fi accesat aici.
Pentru clarificări/informații suplimentare vă rugăm să consultați frecvent secțiunea Știri. În plus, pentru informații suplimentare vă invităm să ne contactați la următoarea adresă: stefan.corcodel@smeprojects.ro.

Alte informații relevante cu privire la cadrul legal în care se derulează concursul de planuri de afacere pot fi găsite în următoarele documente:
– Lista domeniilor de activitate (codurilor CAEN rev. 2) eligibile în cadrul schemei de minimis poate fi accesată aici. Atenție! Toate codurile CAEN rev. 2 din această listă sunt eligibile pentru participarea în concurs, însă cele care se încadrează în lista celor care contribuie la îndeplinirea Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014-2020 sunt punctate suplimentar în evaluarea tehnico-financiară.
– Schema de ajutor de minimis asociată concursului de planuri de afaceri poate fi accesată aici.
– Orientări generale privind accesarea finanțărilor din POCU 2014-2020 – disponibil aici.
– Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice aplicabil proiectului Diaspora ReSTART poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________________________________________

Rezultatele finale ale procesului de evaluare concursul de planuri de afaceri

18 septembrie 2018

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), în parteneriat cu Global Commercium Development, ADR Nord Est, Fundatia Caesar si Metodo Coonsultores, implementeaza proiectul Diaspora ReSTART (POCU/89/3/7/107561), in perioada 19 septembrie 2017 – 18 septembrie 2020.

Astazi, 18 septembrie 2018, au fost publicate rezultatele finale ale procesului de evaluare a planurilor de afaceri depuse în concursul organizat în acest proiect.

Documentul prezentat mai jos prezintă patru categorii de aplicanți, în funcție de situația lor după ce planul de afaceri a fost evaluat în conformitate cu regulamentul de concurs Diaspora ReSTART:

– 60 planuri de afaceri propuse pentru finanțare în proiect;

– 10 planuri de afaceri propuse pentru a fi incluse pe lista de rezerve;

– 34 planuri de afaceri admise în faza A a evaluării, dar care nu au întrunit punctaj suficient pentru a putea fi propuse pentru finanțare sau pentru lista de rezerve;

– 45 planuri de afaceri respinse în faza A a evaluării.

Rezultatele finale ale procesului de evaluare sunt prezentate aici.

Persoanele care au fost selectate pentru finanțare vor primi în cursul zilelor următoare un calendar detaliat al activităților la care urmează să participe, în conformitate cu graficul de implementare a proiectului Diaspora ReSTART.

Pe scurt, următoarele două etape importante din proiect sunt:

– Începând cu data de 19 septembrie 2018 demarează activitatea de mentorat la care trebuie să participe în mod obligatoriu toate persoanele propuse pentru finanțare, în cazul în care doresc să obțină efectiv această finanțare nerambursabilă. Această activitate durează 3 luni;

– Începând cu data de 19 decembrie 2018 demarează activitatea de înființare a întreprinderilor și de semnare a acordurilor de finanțare cu respectivele întreprinderi în proiectul Diaspora ReSTART, doar pentru acele persoane / planuri de afaceri care finalizează cu succes activitatea de mentorat.