Servicii sociale

Helping Hands against blue skyGlobal Commercium acordă servicii sociale în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte precum și servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, servicii de tip comunitar.

In acest scop compania dispune de resursele umane necesare respectiv de o structură de personal pluridisciplinară formată din asistenți sociali, psihologi, medici, consilieri vocaționali.
Acordarea serviciilor sociale se efectuează în temeiul acreditării conferite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Conform Dicționarului de sociologie serviciile sociale reprezintă „totalitatea serviciilor oferite de către stat populației în mod gratuit sau la un tarif redus.” În sens larg, serviciile sociale desemnează totalitatea serviciilor pe care o comunitate (localitate, asociație etc.) le asigură total sau parțial, pentru toți membrii ei sau pentru segmente particulare care manifestă o nevoie sporită de astfel de servicii.

Principalele domenii în care se dezvoltă serviciile sociale sunt: ocrotirea sănătății, învățământul, activitățile cultural-artistice, educația fizică şi sportul, transportul în comun etc. Gradul de dezvoltare a serviciilor sociale este direct proporțional cu nivelul economic de dezvoltare al societății şi cu importanța acordată în politica de stat problemelor de asigurare a condițiilor de viață a populației şi reducerii inegalităților sociale.
Dicționarul de politici sociale definește serviciile sociale ca fiind „ instrumente de realizare a unor obiective sociale, de natură redistributivă, reprezentând acele servicii publice care au drept scop creșterea bunăstării sociale.”

Serviciile sociale, conform prevederilor Legii nr.292/2011privind asistența socială, reprezintă „activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii”.
Tot în categoria serviciilor sociale specializate intră şi serviciile socio-medicale care sunt definite ca fiind un complex de activităţi care se acordă în cadrul unui sistem social şi medical integrat şi au drept scop principal menţinerea autonomiei persoanei, precum şi prevenirea agravării situaţiei de dependenţă.