Studii si analize

Departamentul de studii şi analize al Global Commercium realizează o gamă largă de cercetări sociale şi de marketing utilizând metodologii complexe atât cantitative cât şi calitative.  Temele de cercetare sunt variate şi acoperă domenii precum:

  1. Prognoze şi analize privind piaţa muncii la nivel naţional şi regional
  2. Evaluarea de programe şi proiecte de intervenţie socială
  3. Cercetări de marketing social
  4. Studierea nevoilor clienţilor / beneficiarilor pentru tipuri specifice de servicii
  5. Diagnoză instituţională
  6. Studii de fundamentare a intervenţiilor sociale
  7. Studii de măsurare a satisfacţiei consumatorilor pentru tipuri specifice de servicii
  8. Etc

Global Commercium realizează studii şi analize atât la nivel local cât şi la nivel regional, de sector de activitate sau naţional. În acest sens Global Commercium dispune de o reţea naţională de operatori de interviu (pentru realizarea chestionarelor sociologice de tip PAPI), o reţea de operatori callcenter pentru realizarea sondajelor telefonice (CATI) dar şi de specialişti în domeniul administrării sondajelor de tip web based (CAWI).