Formare

Certificatele eliberate absolventilor au recunoastere nationala si in statele membre ale Uniunii Europene, poarta antetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si al Ministerului Educatiei si Cercetarii, au regimul actelor de studii, si sunt insotite de o anexa in care se precizeaza competentele dobândite.

Global Commercium Development  este autorizata pentru urmatoarele competente / ocupatii:

Nr. Denumire program Numar ore Competente dobandite Pret(lei)
1. Competente sociale si civice 32 700
2. Competente antreprenoriale 32 700
3. Competente informatice 60 1000
4. Manager resurse umane 36 -Coordonarea activităţilor de resurse umane şi a elaborării politicilor şi programelor de resurse umane

-Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane

-Elaborarea strategiei de resurse umane

-Monitorizarea costurilor de personal

-Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei

-Organizarea şi reprezentarea departamentului de resurse umane

1500
5. Manager proiect 36 -Stabilirea scopului şi a cerinţelor de management integrat al proiectului

-Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului

-Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect

-Managementul riscurilor

-Managementul echipei de proiect şi a comunicării în cadrul proiectului

-Managementul calităţii proiectului

900
6. Expert achizitii publice 36 -Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire şi elaborarea documentelor de specialitate.

-Analizarea legislaţiei aplicabile specifice.

-Acordarea consultanţei de specialitate.

-Planificarea achiziţiilor publice.

-Derularea procedurilor de atribuire.

-Finalizarea procedurilor de atribuire.

900
7. Formator 60 -Pregătirea formării

-Realizarea activităţilor de formare

-Evaluarea participanţilor la formare

-Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare

-Marketing-ul formării

-Proiectarea programelor de formare

1000
8. Specialist in activitatea de lobby 32 -Monitorizarea procesului de elaborare şi implementare a legislaţiei şi politicilor publice

-Desfăsurarea activităţii de informare, documentare şi cercetare

-Asigurarea calităţii, responsabilităţii sociale şi eticii în furnizarea serviciilor de lobby

800
9. Consilier vocational 32 – Comunicarea cu beneficiarii

– Evaluarea vocațională

– Orientarea profesională

-Construirea relației beneficiar-angajator

– Consiliere post angajare

800
10. Expert/specialist in parteneriat public-privat 32 -Pregătirea demarării unui proiect de parteneriat public-privat

-Pregătirea documentației de selecție

-Selectarea partenerului privat

-Negocierea contractului de parteneriat public-privat

-Implementarea proiectului de parteneriat public-privat

-Aplicarea normelor de drept administrativ

-Aplicarea normelor de drept financiar public

800
11.  Specialist in angajare asistata 32
-Comunicarea cu persoana cu dizabilități
-Analiza concluziilor și recomandărilor evaluării individuale pentru serviciul de angajare asistată
-Informarea persoanei cu dizabilități despre serviciul de angajare asistată
-Elaborarea planului de carieră
-Identificarea unui loc de muncă
– Implicarea angajatorului în procesul de ocupare
– Asistarea persoanei cu dizabilități pentru păstrarea locului de muncă
800
12.  Consultant sistem de calitate  40  -Efectuarea analizei diagnostic

-Instruirea personalului organizației cu privire la managementul calității

-Proiectarea sistemului de management al calității

-Implementarea sistemului de management al calității

-Monitorizarea activităților de proiectare și implementare a sistemului calității

-Îmbunătățirea continuă a serviciilor de consultanță

800
13.  Manager in parteneriat public privat  32 -Stabilirea scopului şi a cerinţelor de management integrat al proiectului

-Planificarea activităţilor proiectuluiderulat in parteneriat public privat

-Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect si managementul calităţii proiectului

-Managementul riscurilor in derularea unui proiect in parteneriat public privat

-Managementul echipei de proiect şi al comunicării în cadrul proiectului in parteneriat public privat

-Negocierea contractului de parteneriat public privat

800
14.  Asistent relatii publice si comunicare (studii medii)  30  -Munca în echipe multidisciplinare

-Dezvoltare profesională

-Comunicare interactivă

-Comunicare interpersonală

-Planificarea activităţii proprii

-Realizarea materialelor

-Organizarea de evenimente

-Organizarea campaniilor integrate

-Evaluarea eficienţei programelor de relaţii publice

-Participă la eficientizarea comunicării în organizaţie

-Menţinerea relaţiilor cu mass-media

-Pregătirea întâlnirilor de lucru

800
15.  Manager al sistemelor de management al calitatii  40  -Educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului

-Evaluarea furnizorilor

-Imbunatatirea pregatirii profesionale personale

-Mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii

-Stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii

-Tratarea neconformitatilor  si stabilirea masurilor corective

-Asigurarea si implementarea tehnicilor, metodelor si instrumentelor specific managementului

-Elaborarea si implementarea tehnicilor si metodelor de asigurare asistata de calculator a calitatii

-Implementarea sistemului calitatii

-Elaborarea politicii in domeniul calitatii

-Implementarea politicii in domeniul calitatii

-Organizarea functiunii „calitate”

-Elaborarea si urmarirea programelor de audit

-Managementul calitatii proiectului

-Monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor

800
16.  Auditor in domeniul calitatii  40  -Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii

-Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit

-Conducerea auditului

-Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi întocmirea raportului de examinare

-Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit

-Întocmirea raportului de audit

-Planificarea activităţii de audit

800
17.  Șef fermă agro-zootehnică  150  -Organizarea/planificarea  activităţii de producţie a fermei

-Coordonarea asigurării parcului de utilaje

-Elaborarea planului de aprovizionare

-Organizarea activităţii de asigurare a calităţii lucrărilor de semănat culturi agricole

-Organizarea lucrărilor de întreţinere a culturilor agricole

-Organizarea fluxului anual de producţie zootehnică

-Organizarea activităţilor în zootehnie

-Organizarea activităţii de valorificare a producţiei fermei

-Managementul gestionării stocurilor de materiale

-Instruirea echipelor de lucru

-Conducerea întrunirilor/ședințelor de lucru

-Coordonarea activităților specifice de creștere a animalelor

-Monitorizarea activității de producție vegetală

-Asigurarea transportului, depozitării și conservării produselor agricole vegetale și animale

1300
18.  Lucrator in comert  360  -Satisfacerea cerinţelor clienţilor

-Dezvoltare durabilă

-Comunicare profesională

-Protecţia consumatorului

-Organizarea unităţii comerciale

-Administrarea mărfurilor

-Patrimoniul unităţii

-Analiza ofertei de mărfuri alimentare

-Analiza ofertei de mărfuri nealimentare

-Aprovizionarea cu mărfuri a sălii de vânzare

 800
19.  Ingrijitoare batrini la domiciliu 360  -Acordarea de îngrijiri corporale persoanei îngrijite

-Asigurarea alimentaţiei şi a hidratării persoanei îngrijite

-Asigurarea igienei spaţiului şi a obiectelor

auxiliare ale persoanei îngrijite

-Stimularea şi socializarea persoanei îngrijite

-Mobilizarea şi transportul persoanei îngrijite

 800
20. Baby sitter 360 -Planificarea activităţilor

-Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarului

-Respectarea drepturilor beneficiarului

-Comunicarea cu copilul

-Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarului

-Acordarea îngrijilor corporale ale copilului

-Asigurarea alimentaţiei copilului

-Crearea contextului cotidian de stabilitate emoţională

-Stimularea dezvoltării autonomiei personale şi sociale a copilului

-Susţinerea dezvoltării integrate a copilului

-Dezvoltarea relaţiei pozitive cu familia copilului

800