Proiect ”Acasă Plus – Antreprenori pentru Sustenabilitate”


Proiectul ”Acasă Plus – Antreprenori pentru Sustenabilitate”, ID 107821 co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, Diaspora Start Up

SC Global Commercium Developement SRL (România) în parteneriat cu Asociația „Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject” (România), Metodo Estudios Consultores (Spania) și Uniunea Muncitorilor Români (Spania) lansează proiectul “Acasă Plus – Antreprenori pentru Sustenabilitate”, având ca obiectiv dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul românilor din străinătate, interesați de înființarea unor afaceri pe teritoriul României.
Acest proiect cuprinde mai multe etape de lucru: promovarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul românilor din străinătate, dezvoltarea competențelor antreprenoriale în cadrul unui program de formare și lucru, consiliere și sprijin acordat în scopul elaborării și finalizării unor planuri de afaceri și acordarea de finanțare pentru implementarea acestor afaceri pe teritoriul României de către cetățeni români care au domiciliul în străinătate și cu vârsta de peste 18 ani.
Desfășurare
Programul va fi implementat pe o perioada de 36 de luni (Oct. 2017 – Oct. 2020)
Rezultatele proiectului
Înfiinţarea unor firme noi în România cu profil nonagricol în mediul urban, asigurarea funcţionării acestora şi crearea de noi locuri de muncă în România cu excepția Municipiului București și a județului Ilfov.
Implementarea proiectului va conduce la susținerea a 48 de firme nou înființate și la crearea a cel puțin 96 de locuri de muncă, având un impact pozitiv asupra mediului de afaceri din România și asupra nivelului de trai al populației.

Beneficiile proiectului
Programul facilitează accesul românilor din străinătate la finanţări nerambursabile, având ca finalitate înfiinţarea unor firme noi în România, asigurarea funcţionării acestora şi crearea de noi locuri de muncă.
Fiecare beneficiar al acestor fonduri are acces gratuit la instruire și poate primi un ajutor de minimis în valoare de până la 40.000 de Euro pe un plan de afaceri şi consultanţă pentru spriinirea înfiinţării şi funcţionării afacerii în perioada de start-up în România.
Firmele nou înființate cu profil nonagricol în zona urbană sunt sprijinite prin măsuri integrate: acces transparent la informații, servicii personalizate de mentorat și consiliere/consultanță, transfer de expertiză transnațională, finanțare și suport practic.
Valoarea proiectului
Valoarea totală eligibilă – 13.401.930,22 lei
Valoarea finanțării nerambursabile acordata prin POCU – 13.198.954,70 lei
Grupul țintă
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 400 de persoane din România dintre care 50% femei, cu excepția Municipiului București și a județului Ilfov, care locuiesc de cel puțin 12 luni în Diaspora – preponderent în Spania/alte țări europene (după caz).
Grupul țintă este format din persoane fizice (150 de șomeri și persoane inactive; 250 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în România în scopul creării de noi locuri de muncă).
Mijloace de informare:
Web: http://antreprenoracasa.globalcommercium.ro/
http://www.trabajadoresrumanos.com
Facebook: https://www.facebook.com/Antreprenor-Acasa-371595833264283/
https://www.facebook.com/UniuneaMuncitorilorRomani/
Înscrieri preliminare se pot face completând acest formular de exprimare a intenției pe care îl puteți accesa direct de pe site-ul menționat anterior sau de la adresa: https://goo.gl/forms/7 5WslEOH0PbUjpYp1

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Date de contact:
Madrid: Uniunea Muncitorilor Români, tel: 0034-642000027, e-mail: umrspania@gmail.com
Barcelona: Global Commercium Development, tel: 0034-642420300, e-mail: anaiacovita@gmail.com
Vezi aici: Prezentare Proiect
Vezi aici: Comunicat de presa
Vezi aici: Afis proiect
Vezi aici: Flyer proiect
Vezi aici: Roll-up proiect