Lansare apel 5.1 POR Conservarea si protejarea patrimoniului cultural si 5.2 Revitalizarea si regenerarea oraselor

Pe site-ul www.inforegio.ro se incarca ghidurile finale pentru apelurile de proiecte pe axa prioritare 5

  • 1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
  • 2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html