ABILități pentru TINEri, ABILități pentru un viitor sustenabil! Cod SMIS 150394

Proiect

 ABILități pentru TINEri, ABILități pentru un viitor sustenabil!

Cod SMIS 150394

Beneficiar:  GLOBAL COMMERCIUM DEVLOPMENT SRL

Parteneri:

  • AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA PRAHOVA
  • AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA – TULCEA
  • OPTIMCODE INTEGRATION SRL
  • AGRAFICS COMMUNICATION SRL

Obiectiv principal:

Obiectivul general al proiectului: cresterea gradului de ocupare si a nivelului de competențe a cel putin 1052 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile SV Oltenia, Sud Muntenia si SE, prin asistare complexa&integrata (informare, formare, servicii specializate pentru ocupare, dezvoltare afaceri etc.).

Obiective specifice:

O1. Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru cel putin 527 de tineri NEETs din cele 3 regiuni vizate de proiect, prin participarea acestora la programe de formare profesionala a adultilor, tinandu se cont de oportunitățile de ocupare și cerințele potențialilor angajatori ce activează în aceste regiuni.

O2. Facilitarea accesului la servicii specializate, pentru stimularea ocupării, în  randul a cel putin 1052 de tineri NEETs, din cele 3 regiuni vizate de proiect, printr-o abordare integrata – personalizata.

O3. Facilitarea dezvoltarii de activitati antreprenoriale, de catre tinerii NEETs, prin oferirea de suport integrat (formare, consiliere, ajutor de minimis etc.) pentru cel putin 40 afaceri, in regiunile vizate de proiect.

Grupul țintă

Grupul țintă al acestui proiect este format din:

  • 1052 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile SV Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est, din care:
  • 221 zona rurală
  • 115 romi

Activități si rezultate

Activitatea 1. Campanie de informare si promovare în rândul tinerilor în vederea identificarii persoanelor cu vârsta între 16 si 29 de ani care nu sunt ocupati si nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare în vederea directionarii acestora catre SPO în vederea înregistrarii si profilarii

Rezultate A.1.:

– 1 concept campanie de informare si promovare

– 6 intilniri prezentare proiect

– 5 evenimente de informare

– anunturi publicate periodic, in cadrul a diverse portaluri on-line cu acoperire regionala/nationala.

– 3 anunturi – cate 1 anunt publicat in mass media, la nivelul fiecarei regiuni.

– 1052 tineri NEET informati, recrutati, inregistrati si integrati in proiect.

Activitatea 2. Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin masuri integrate si flexibile – organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor

Rezultate A.2.:

– 27 grupe de formare tineri NEET organizate.

– 527 tineri NEET sunt integrati in programe de formare profesionala a adultilor (cursuri de iniþiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare)

– 1 material/modul focusat pe: dezvoltarea durabila, egalitate sansa/tratament, inclus in fiecare program de formare.

Activitatea 3 – Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii

Rezultate A.3.:

– 1052 de tineri NEET beneficiaza de activitati de mediere pentru intrarea pe piata muncii.

– 1052 de tinerii NEET beneficiaza de sesiuni de consiliere/dezvoltare persoanala si cresterea stimei de sine.

– 9 targuri de munca organizate pentru tinerii NEET in cele 3 regiuni.

– o analiza – ”Studiu pentru realizarea de previziuni si de adaptari ale competenþelor tinand cont de oferta locurilor de munca”

Activitatea 4 – Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu

A 4.1. Organizare si derulare program de formare antreprenoriala

Rezultate A.4.1

– 160 tineri NEET participanti program formare antreprenoriala;

– 90% certificate absolvire din totalul participantilor la cursuri

-160 mape virtuale cursanti

– 70 de planuri de afaceri create (individual sau in echipe de cursanti, dupa caz, in functie de cum opteaza participantii)

– 8 serii de curs organizate

– 1 material/modul focusat pe dezv durabila, egalitate sansa/tratament&inovare sociala, inclus in mapa cursant, diseminat tuturor participantilor

A 4.2 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate în cadrul proiectului

Rezultate A4.2

– 40 planuri de afaceri selectate, care vor beneficia de ajutor de minimis in cadrul prezentului proiect, precum si alte 6 planuri de afaceri, care vor constitui rezerve.

– 1 proces verbal al evaluarii si selectiei planuri afaceri.

– 1 lista finala cu planurile de afaceri+rezerve.

A 4.3. Furnizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta in vederea infiintarii afacerilor

Rezultate A.4.3

– un program de servicii personalizate pentru infiintare afaceri (consiliere/consultanta) derulat.

– cel putin 40 participanti, care primesc servicii personalizate pentru infiintare afaceri.

A 4.4. Acordarea de subventii, asigurarea înfiintarii si demararii întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.

Rezultate A4.4

– 40 dosare infiintare afaceri pregatite si depuse.

– 40 afaceri infiintate

– 40 contracte de subventie semnate + cel putin 40 locuri de munca asumate a fi create – tineri NEETs.

A 4.5. Functionarea afacerilor infiintate&monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a acestora

Rezultate A4.5

– 1 procedura monitorizare elaborata&aplicata

– 1 Plan monitorizare functionare&dezvoltare afaceri, elaborat si aplicat

– 1 grafic monitorizare implementat

– modele rapoarte&fise monitorizare create&utilizate

– rapoarte periodice realizate de beneficiari subventie

– rapoarte periodice realizate de echipe experti monitorizare

– 1 retea informala afaceri create in proiect

– 1 raport final, sintetic.

Dată începere: 23.09.2021

Perioadă de implementare: 23.09.2021 – 22.09.2023

Valoarea totala eligibila: 19.500.118,20 lei

                                08.10.2021

ANUNTURI proiect: