Comunicat de presă privind lansarea proiectului „AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”, ID 128454

30 octombrie 2020

Comunicat de presă

privind lansarea proiectului

„AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”,  ID 128454

co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,  Obiectivul specific  4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL lansează proiectul „AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”, având ca obiectiv promovarea activă a economiei sociale, ca mecanism generator de incluziune socială, pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei.

Proiectul își propune sprijinirea înființării a 26 întreprinderi sociale în regiunea Vest, de către beneficiari care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare antreprenorială specifică, servicii personalizate de suport, prin finanțare și monitorizare optimă, astfel încât aceste structuri de economie socială să se poată autosusține pe termen lung, în comunitățile în care funcționează.

Desfășurare

Proiectul va fi implementat pe o durată de 36 de luni, în perioada 2.03.2020 – 01.09.2023.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului  este de 13.864.452,13 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 13.711.019,02lei.

Grupul țintă

Acțiunile prevăzute în cadrul proiectului se adresează persoanelor din regiunea de implementare Vest, care intenționează să înființeze o afacere socială în mediul urban sau rural  și care au reședința sau domiciliul în regiunea mai sus menționata.

NU vor fi eligibili tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani, care au măsuri dedicate în POCU.

Date de contact: Manager proiect

COZMACIUC CONSTANTINA tcozmaciuc@globalcommercium.ro

Beneficiar: SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL,  www.globalcommercium.ro

Proiect co-finanțat din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020