ANUNT privind organizarea celor 4 evenimente de informare a grupului tinta privind proiectul „$E$-SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455

ANUNT

privind organizarea celor 4 evenimente de informare a grupului tinta privind proiectul „$E$-SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455

cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,  Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

S.C. GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT S.R.L., în calitate de beneficiar, derulează în parteneriat cu FUNDAŢIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI proiectul „$E$-SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455,în cadrul căruia organizează, în perioada 20 octombrie–20 decembrie 2020, în regiunile de implementare a proiectului, 4 evenimente de informare pentru persoanele interesate să adere la grupul țintă al proiectului. Evenimentele se vor derula (conform calendarului evenimentelor publicat pe www.globalcommercium.ro)  în locuri ușor accesibile pentru persoanele interesate și vor aborda teme care pun accent pe conștintizarea participanților asupra importanței economiei sociale și pe principiile egalității de șanse/gen și non-discriminare. De asemenea, în cadrul acestora vor fi prezentate activitățile și beneficiile participării la programul de formare antreprenorială specifică și oportunitățile deschiderii propriei afaceri sociale/inițierii unei structuri de economie socială. Acțiunile organizate în cadrul proiectului „$E$-SOLIDAR pentru Economie Socială”se adresează persoanelor din regiunile de implementare Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, care intenționează să înființeze o afacere socială în scopul creării de noi locuri de muncă și al dezvoltării comunităților locale.

Proiectul „$E$-SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455, se implementează în perioada 11.02.2020-10.05.2023, și are ca obiectiv promovarea activă a economiei sociale, ca mecanism generator de incluziune socială, pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei. Proiectul propune sprijinirea înființării a 26 întreprinderi sociale în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest, de către beneficiari care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare antreprenorială specifică, servicii personalizate de suport, prin finanțare și monitorizare optimă, astfel încât aceste structuri de economie socială să se poată autosusține pe termen lung, în comunitățile în care funcționează.

Valoarea totală a proiectului este de 13.858.844,13 lei, din care finanțarea nerambursabilăeste în valoare de 13.693.147,38 lei.

Proiect cofinanțat din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

2014 – 2020

Date de contact:

Beneficiar: SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL

www.globalcommercium.ro

info@globalcommercium.ro