Ordin privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele din cadrul POPAM 2014-2020

AM POPAM a publicat spre consultare un ordin privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020

Cetatenii si institutiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile de la data publicarii ordinului pe site-ul AM(26 aprilie 2016) la adresa de e-mail: ssc.ampop@madr.ro.

Descarca
Ordin

Sursa: AM POPAM