Se lanseaza 4 noi apeluri de proiecte in cadrul POIM!

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, a lansat astazi, 19 aprilie 2016, Ghidurile solicitantilor pentru sectoarele: deseuri, biodiversitate, managementul riscului si calitatea aerului, cu un buget total de 654 milioane de euro, reprezentand 5,5% din alocarea totala aferenta programului, de 11,98 miliarde euro.

Bugetul apelului este de aprox. 352 milioane euro, solicitantii eligibili fiind Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara constituite la nivelul judetelor (prin Consiliile Judetene) si Primaria Municipiului Bucuresti.

Se vor finanta:

  • Proiecte fazate privind dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor la nivel judetean (aprobate si demarate in perioada 2007-2013 prin POS Mediu, dar nefinalizate pana la finalul anului 2015) – valoare de aprox. 282 mil euro;
  • Proiecte noi privind dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor la nivel judetean pentru acele judete care nu au reusit sa obtina finantarea in perioada 2007-2013, dar si pentru construirea infrastructurii necesare pentru gestionarea deseurilor la nivelul municipiului Bucuresti – valoare de aprox. 70 mil euro.

Aceste proiecte au ca obiectiv extinderea si modernizarea infrastructurii existente in domeniul deseurilor pentru indeplinirea obligatiilor din Tratatul de Aderare si atingerea tintelor de reducere a cantitatii de deseuri depozitate si a cresterii gradului de reutilizare si reciclare a deseurilor, asa cum sunt prevazute in legislatia nationala si in directivele europene privind deseurile.

Tipul apelului este pe baza de lista de proiecte prioritare sau preidentificate.

Proiectele pentru acest sector se vor putea depune in perioada 25 aprilie 2016 – 31 decembrie 2018.

  • Ghidul pentru sectorul Biodiversitate vizeaza cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate (obiectivul specific 4.1) si promoveaza masuri de conservare a biodiversitatii in conformitate cu documentele de politica europeana si nationala in domeniu.

Tipurile de proiecte ce pot fi finantate vizeaza elaborarea/revizuirea de planuri de management pentru ariile protejate, precum si implementarea masurilor de protectie si conservare a ariilor naturale protejate prevazute in planurile de management aprobate.

Bugetul apelului este de peste 240 de milioane de euro, solicitantii eligibili fiind Custozi sau Administratori ai ariilor naturale protejate, respectiv institute de cercetare, universitati, ONG-uri, autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si alte structuri in coordonarea sau subordonarea autoritatilor centrale sau locale.

Din alocarea toatala, aproximativ 27% (respectiv 66 de milioane de euro) sunt disponibili pentru ITI Delta Dunarii.

Apelul va fi de tip competitiv cu depunere continua. Proiectele pentru acest sector se vor putea depune in perioada 20 iunie 2016 (ora 10.00) – 30 iunie 2018 (ora 10.00).

Bugetul apelului este de peste 47 de milioane de euro, solicitantii eligibili fiind Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si institutiile aflate in subordine, sau institutii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situatii de urgenta specifice, numai in parteneriat cu IGSU. Tipul apelului estepe baza de lista de proiecte prioritare sau preidentificate.

Se promoveaza investitiile pentru consolidarea capacitatii de reactie a institutiilor cu rol in managementul situatiilor de urgenta, in caz de dezastre, pentru a diminua pierderile umane si materiale. Proiectele promovate urmaresc in special dotarea cu echipamente de interventie de tip multi-risc si crearea unor baze de pregatire profesionala.

Proiectele pentru acest sector se vor putea depune in perioada 25 aprilie 2016 – 1 februarie 2017.

  • Ghidul pentru sectorul de Calitatea aerului vizeaza cresterea nivelului de evaluare si monitorizare a calitatii aerului la nivel national (obiectivul specific 4.2), bugetul apelului fiind de aproximativ 15 milioane de euro, iar solicitantul eligibil fiind Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

Investitiile in acest domeniu urmaresc imbunatatirea sistemului national de evaluare si monitorizare a calitatii aerului, cresterea capacitatii de prognoza pe termen scurt si mediu si crearea premiselor pentru comunicare si protejarea populatiei. Tipul apelului estepe baza de lista de proiecte prioritare sau preidentificate.

Proiectele pentru acest sector se vor putea depune in perioada 25 aprilie 2016 – 31 decembrie 2018.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene