Documente suport

Document suport Jaspers-  aspecte privind finanţarea transportului public

Ghidul  privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI elaborat în cadrul GLF Operațional

 

Documente suport pentru investițiile în domeniul social:

Documentele suport prezentate în continuare sunt orientative și pot constitui sprijin în realizarea planurilor de mobilitate urbană:

Modele de contract pentru servicii publice de transport public urban:

 Mobilitate urbană durabilă:

Sursa: inforegio.ro