POCU: Ghidul Solicitantului pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate, publicat spre consultare!

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din zona rurala si/ sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori”.

Obiectivul specific urmarit in cadrul acestei prioritati de investitii, respectiv OS 5.2., vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala si orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Intrebarile legate de Ghidul solicitantului conditii specifice, precum si propunerile si sugestiile de imbunatatire pot fi transmise pana la data de 15 aprilie 2016 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene