PROIECT POCU/1080/3/16/157432 – REINVENT! – Să ne reinventăm pe piața muncii! – Cod SMIS 157432

BENEFICIAR:  GLOBAL COMMERCIUM DEVLOPMENT SRL

PARTENER:    CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A  ADULTILOR CALARASI

Proiectul este impementat in parteneriat de Global Commercium Development in calitate de Solicitant de finantare/Lider de parteneriat și Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Calarasi, in calitate de Partener Membru 1 și își propune să rezolve urmatoarele probleme/nevoi identificate:

 • competente reduse si/sau competente neconcordante ale somerilor si persoanelor inactive, cu cerintele pietei muncii si ale angajatorilor
 • lipsa de activare/motivare si de suport personalizat al somerilor si persoanelor inactive, pe piata muncii, lipsa transpusa in perioade lungi de inactivitate, experienta de munca limitata, acces redus la locuri de munca si participare redusa la programe de crestere a nivelului de competente.
 • lipsa de resurse umane calificate, angajatorii avand dificultati majore in a gasi forta de munca in sectoarele economice precum turism, industria auto, textila, constructii, etc.

Solutia, ca raspuns la aceste nevoi, este data de o abordare integrata si personalizata de rezolvare, prin concentrarea pe urmatoarele arii principale de actiune:

 • aria 1: furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii, in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: servicii de informare si consiliere profesionala; servicii de mediere a muncii. Astfel, se creste apetenta grupului tinta pentru a se activa pe piata muncii si a evita marginalizarea socio-profesionala si saracia.
  • aria 2: derularea de programe de formare profesionala a adultilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in stransa corelatie cu nevoile angajatorilor sectoare economice din regiunile respective.

In cadrul Proiectului vor fi sprijinite cel putin 92 persoane pentru angajare, iar 202 persoane vor fi integrate in servicii specializate pentru stimularea ocuparii, precum si in programe de formare profesionala a adultilor (cursuri de initiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare), in conformitate cu prevederile OG 129/2000.

Obiectiv principal:

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea gradului de ocupare si a nivelului de competente a cel putin 202 someri si persoane inactive, din regiunile Sud Muntenia si Centru, prin asistare complexa&personalizata si integrata (informare, formare, servicii specializate pentru ocupare, munca independenta etc.).

Prin implementarea acestui proiect, se faciliteaza, pe termen lung, in special, accesul pe piata muncii a somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, stimularea unei ocupari sustenabile, care determina sustinerea acestor persoane in situatii de risc de excluziune sociala, ceea ce duce la valorificarea potentialului economic al acestor categorii si la crestere socio-economica in regiunile vizate.

Proiectul se focalizeaza pe stimularea potentialului de angajare a somerilor si a persoanelor inactive, potential prea putin valorizat si exploatat, prin crearea unui context de sprijin pentru angajabilitate si accesarea de locuri de munca de catre someri si persoane inactive, in special in domenii cu un deficit al fortei de munca ridicat (turism, constructii, industrie textila, auto). Astfel, se faciliteaza participarea durabila a tuturor resurselor de forta de munca disponibile, precum si o tranzitie adecvata dinspre inactivitate, spre ocupare pe termen scurt si mediu.

Obiective specifice:

O1. Facilitarea accesului la servicii specializate, pentru stimularea ocuparii, în randul a cel putin 202 someri si persoane inactive, din cele 2 regiuni vizate de proiect, printr-o abordare integrata – personalizata.

O2. Îmbunatatirea nivelului de competente profesionale pentru cel putin 202 de someri si persoane inactive din cele 2 regiuni vizate de proiect, prin participarea acestora la diferite programe de formare profesionala a adultilor, tinandu-se cont de oportunitatile de ocupare si cerintele potentialilor angajatori ce activeaza în aceste regiuni.

Grupul țintă:

 • 202 someri si persoane inactive, din regiunile Sud-Muntenia si Centru, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie.

Pentru a fi eligibil in grupul tinta, la data intrarii in operatiune, o persoana trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 • Sa fie someri de lunga durata / lucratori varstnici,  cu varsta intre 55-64 de ani/ persoane cu dizabilitati/ persoane cu nivel redus de educatie
 • Sa fie inregistrat si profilat de SPO
 • Sa aiba domiciliul sau resedinta in regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Centru, Sud Muntenia).

Grupul țintă beneficiaza in mod diferentiat de masuri integrate de informare, formare, servicii personalizate specializate pentru stimularea ocuparii, precum si support pe timpul angajarii (pe perioada implementarii proiectului), astfel:

 • toti cei 202 sunt informati si beneficiaza de servicii personalizate specializate pentru stimularea ocuparii (servicii de informare si consiliere profesionala; servicii de mediere a muncii). Aceste activitati de informare, consiliere profesionala si de mediere sunt obligatorii pentru toti membrii grupul tinta.
 • toti cei 202 sunt integrati in programe de formare profesionala a adultilor (cursuri de initiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare), astfel:
 • 140 persoane – calificare de nivel 2
 • 42 persoane – calificare de nivel 3
 • 20 participanti inscrisi in programul de formare antreprenoriala.
 • 28 participanti (doua grupe, a cate 14 cursanti, din cei integrati in cursurile de calificare de nivel 2 si 3, sunt inscrisi si intr-un program de formare – curs TIC, competente digitale de tip transversal).
 • 92 persoane au acces direct la ocupare

Activități si rezultate:

Activitatea 1. Informare si recrutare someri si persoane inactive

Informarea este o actiune obligatorie pentru toti membri grupului tinta. Grupul tinta eligibil al acestui proiect este reprezentat de someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie.

Rezultate A.1:

– 6 intâlniri prezentare proiect

– 4 evenimente de informare

– anunturi publicate periodic in cadrul a diverse portaluri on-line cu acoperire regionala/nationala.

– 2 anunturi – cate 1 anunt publicat in mass media, la nivelul fiecarei regiuni.

– 202 șomeri și persoane inactive informate, inregistrate si integrate in proiect.

Activitatea 2. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii

Serviciile specializate oferite constau in:

 • organizarea de sesiuni de consiliere profesionala/dezvoltare personala si cresterea stimei de sine si de activitati de mediere pentru intrarea pe piața muncii a somerilor si persoanelor inactive din regiunile vizate, pentru cel putin 202 someri si persoane inactive.
  • organizarea a cel putin 2 burse a locurilor munca pentru someri si persoane inactive, in cele 2 regiuni vizate (cate una/regiune).

Rezultate A.2:

 • 202 de șomeri și persoane inactive beneficiaza de sesiuni de consiliere profesionala/ dezvoltare personală și creșterea stimei de sine si activități de mediere pentru intrarea pe piața muncii;                                                                                                           
  • 2 burse ale locurilor muncă pentru șomeri și persoane inactive, in cele 2 regiuni vizate (cate una/regiune) – planificate si organizate. 
  • 200 participanti la cele 2 burse ale locurilor de munca organizate                                                                                                        

Activitatea 3. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor.

Se organizeaza diferite cursuri de formare profesionala, acreditate ANC, pentru toti cei 202 participanti GT, astfel:

 1. Cursuri de calificare de nivel 2 – 140 participanti.

Programele de formare sunt urmatoarele:

– Lucrator in structuri pentru constructii/4 serii.

– Confectioner asamblor articole din textile/3 serii.

– Camerista/3 serii.

b. Cursuri de calificare de nivel 3 – 42 participanti.

Programele de formare sunt urmatoarele:

– Mecanic auto/1 serie.

– Ospatar (chelner) vânzator în unitati de alimentatie/1 serie.

– Bucatar/1 serie.

c. Curs TIC, in care vor fi inclusi 28 participanti (doua grupe, a cate 14 cursanti, din cei integrati in cursurile de calificare de nivel 2 si 3, astfel se ofera atat o calificare relevanta in zona,conform nevoilor angajatorilor, cat si o pregatire suplimentara, cu accent pe competente

digitale, de tip transversal.

d. Programul de formare antreprenoriala, cu 40 ore (17 pregatire teoretica; 23 pregatire practica).

Rezultate A.3:

 • 202 persoane integrate in programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare) astfel:

– 140 persoane – calificare de nivel 2.

– 42 persoane – o calificare de nivel 3.

– 28 participanti (doua grupe, a cate 14 cursanti, din cei integrati in cursurile de calificare de nivel 2 si 3, sunt inscrisi intr-un program de formare – curs TIC, competente digitale).

– 20 participanti in programul de formare antreprenoriala.

 • 1 material /modul focusat pe dezvoltarea durabila, egalitate sansa/tratament, nediscriminare, inclus in fiecare program de formare.

Activitatea 4. Activitati de acompaniere.

Activitatile sunt adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil” (conform Procedurii de lucru aprobata prin Ordinul Presedintelui ANOFM, în vederea sprijinirii acestora pentru participarea la activitatile proiectului.

Conform prevederilor art. 58 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele carora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate „greu ocupabil” si „foarte greu ocupabil” ca urmare a profilarii, pot beneficia de servicii de îndrumare pe parcursul procesului de integrare socioprofesionala la noul loc de munca, prevazute dupa încadrarea în munca pe o perioada de maximum 3 luni, cu acordul angajatorului.

Rezultate A4.

Pentru un numar de 10 persoane angajate, se asigura:

a) servicii de asistenta (cresa, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate în îngrijirea persoanei din grupul tinta, pe durata prezentei acestuia la locul de munca, pe perioada implementarii proiectului.

b) un sprijin în natura pentru angajare, constând în echipament de lucru, trusa profesionala si/sau alte materiale adaptate specificului locului de munca, pe care urmeaza sa-l ocupe membrul grupului tinta.

Dată începere: 30.12.2022

Perioadă de implementare: 30.12.2022 – 29.12.2023Valoarea totala eligibila: 3.916.562,59 lei