MASuri de ocupare si antreprenoriat pentru TineRii NEETs – MASTER NEETs – Cod SMIS 154420

Beneficiar:  GLOBAL COMMERCIUM DEVLOPMENT SRL

Parteneri:

  • AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA – TULCEA
  • ASOCIAȚIA ASCEND

Obiectiv principal:

Obiectivul general al proiectului urmărește creșterea gradului de ocupare și a nivelului de competențe a cel puțin 371 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați si profilati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în regiunea Sud-Est, prin asistare complexă & integrată (informare, formare, servicii specializate pentru ocupare, dezvoltare afaceri etc.).

Obiective specifice:

O1. Îmbunatățirea nivelului de competențe profesionale pentru cel puțin 190 de tineri NEETs din cele regiunea Sud Est vizată de proiect, prin participarea acestora la programe de formare profesională a adulților, ținându-se cont de oportunitățile de ocupare si cerințele potențialilor angajatori ce activează în această regiune.

O2. Facilitarea accesului la servicii specializate, pentru stimularea ocupării, în rândul a cel puțin 371 de tineri NEETs, din regiunea Sud Est vizată de proiect, printr-o abordare integrată – personalizată.

O3. Facilitarea dezvoltării de activitâți antreprenoriale de către tinerii NEETs, prin oferirea de suport integrat (formare antreprenorială, consiliere, ajutor de minimis etc.) pentru implementarea a cel puțin 10 afaceri, în regiunea Sud Est vizată de proiect.

Grupul țintă

Grupul țintă al acestui proiect este format din:

  • 371 tineri NEETs provenind din regiunea Sud- Est, cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați si profilati la Serviciul Public de Ocupare, din care:
  • 75 zona rurală
  • 38 romi
  • cel puțin 112 vor fi tineri NEETs care au niveluri de ocupabilitate C și D, respectiv “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”

Activități si rezultate

Activitatea 1. Identificare grup tinta si selectie grup tinta

Rezultate A.1.:

– 1 concept campanie de informare si promovare

– cel putin 2 intalniri prezentare proiect

– cel putin 2 evenimente de informare

– anunturi publicate periodic, in cadrul a diverse portaluri on-line cu acoperire regionala / nationala.

– 1 anunt publicat in mass media, la nivelul regiunii Sud Est vizata de proiect.

– cel putin 371 tineri NEETs informati, recrutati, inregistrati si integrati in proiect.

Activitatea 2. Furnizare de programe de formare profesionala

Rezultate A.2.:

– cel putin 8 grupe de formare tineri NEETs organizate.

– 190 tineri NEETs sunt integrati in programe de formare profesionala a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare)

– 1 material/modul focusat pe: dezvoltarea durabila-sprijinirea tranziþiei catre o economie bazată pe emisii scazute de carbon, egalitate sansa/tratament, non-discriminarea, inclus in fiecare program de formare.

Activitatea 3. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii

Rezultate A.3.:

– cel putin 371 de tineri NEETs beneficiaza de activitaþi de mediere pentru intrarea pe piaþa muncii.

– cel puțin 371 de tineri NEETs beneficiaza de sesiuni de consiliere/dezvoltare persoanala si cresterea stimei de sine.

– 3 targuri de munca organizate pentru tinerii NEETs in regiunea Sud Est vizata de proiect.

Activitatea 4. Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe cont propriu

A 4.1. Organizare si derulare program de formare antreprenoriala

Rezultate A.4.1

– cel putin 40 tineri NEETs participanti program formare antreprenoriala; cel putin 90% certificate absolvire din totalul participantilor la cursuri

– 40 mape virtuale cursanti

– cel putin 25 de planuri de afaceri create (individual sau in echipe de cursanti, dupa caz, in functie de cum opteaza participantii)

– cel putin 2 serii de curs organizate

– 1 material/modul focusat pe dezv durabila, egalitate sansa/tratament&inovare sociala, inclus in mapa cursant, diseminat tuturor participantilor

A 4.2 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului

Rezultate A4.2

– 10 planuri de afaceri selectate, care vor beneficia de ajutor de minimis in cadrul prezentului proiect, precum si alte 3

planuri de afaceri, care vor constitui rezerve.

– 1 proces verbal al evaluarii si selectiei planurilor de afaceri.

– 1 lista finala cu planurile de afaceri+rezerve.

A 4.3. Furnizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a serviciilor personalizate de consiliere/consultanta in vederea infiintarii afacerilor

Rezultate A.4.3

– un program de servicii personalizate pentru infiintare afaceri (consiliere/consultanta) derulat.

– cel putin 10 participanti, care primesc servicii personalizate pentru infiintare afaceri.

– 10 dosare infiintare afaceri pregatite si depuse.

– 10 afaceri infiintate

– 10 contracte de subventie semnate + cel putin 10 locuri de munca asumate a fi create – tineri NEETs.

A 4.4. Acordarea de subventii pentru functionarea afacerilor infiintate & monitorizarea de catre administratorul de antreprenoriat a acestora

Rezultate A4.4

– 1 procedura monitorizare elaborata&aplicata

– 1 Plan monitorizare functionare&dezvoltare afaceri, elaborat si aplicat

– 1 grafic monitorizare implementat

– modele rapoarte&fise monitorizare create&utilizate

– rapoarte periodice realizate de beneficiari subventie

– rapoarte periodice realizate de echipe experti monitorizare

– 1 retea informala afaceri create in proiect

– 1 raport final, sintetic, al A4.4

Dată începere: 29.06.2022

Perioadă de implementare: 29.06.2022 – 28.12.2023

Valoarea totala eligibila: 4.949.211,22 lei