ANUNT privind monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul proiectului „AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”, ID 128454

co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,

Obiectivul specific  4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL in parteneriat cu Asociatia Banatul de Nord implementeaza in perioada martie 2020 – septembrie 2023, proiectul „AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”, având ca obiectiv promovarea activă a economiei sociale, ca mecanism generator de incluziune socială, pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei. Proiectul își propune sprijinirea înființării a 26 întreprinderi sociale de către beneficiari care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare antreprenorială specifică, servicii personalizate de suport, prin finanțare și monitorizare optimă, astfel încât aceste structuri de economie socială să se poată autosusține pe termen lung, în comunitățile în care funcționează.

Activitatea A10. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor sociale finantate se deruleaza in perioada ianuarie 2022 – septembrie 2023, obiectivul principal al procesului de monitorizare a functionarii afacerilor sociale finantate fiind analiza periodica a implementarii afacerii si identificarea posibilelor deviatii de la scopurile stabilite initial, precum si exploatarea si sustenabilitatea planului de afaceri asumat in sensul dezvoltarii lui, nu doar al supravietuirii intreprinderii sociale respective pe piata.

In cadrul proiectului au fost infiintate si functioneaza 26 intreprinderi sociale care au creat si ocupat 104 locuri de munca, iar monitorizarea asigura colectarea si analiza informatiilor si a datelor statistice relevante, pentru a putea fi urmarit procesul implementarii fiecarei afaceri sociale, accentul fiind pus pe urmarirea respectarii planului de afaceri aprobat, pe tot parcursul functionarii si dezvoltarii afacerilor sociale finantate, inclusiv din punct de vedere al continuarii respectarii conditiilor de eligibilitate, in conformitate cu regulile stabilite in Ghidul solicitantului – Conditii specifice si in schema de ajutor de minimis asociata.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la:

Ana Raducu, Coordonator schema de entitati sociale, Email:  info@globalcommercium.ro; Tel: 0371 600 421

Beneficiar: SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL,  www.globalcommercium.ro

Valentin Boanches, Coordonator partener: vboanches@yahoo.com

Partener: ASOCIATIA BANATUL DE NORD, http://galbanatuldenord.ro

Proiect co-finanțat din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020