„Afaceri Studentesti Creative si Inovative – A.S.I.C.” Cod SMIS 141010

Proiect

Afaceri Studentesti Creative si Inovative A.S.I.C.

Cod SMIS 141010

Beneficiar:  GLOBAL COMMERCIUM DEVLOPMENT SRL

Obiectivul general

Cresterea gradului de ocupare si a culturii antreprenoriale in cele 7 regiuni mai putin dezvoltate din Romania, prin crearea si dezvoltarea de start-up-uri, in domenii de activitate identificate ca fiind de viitor, in vederea dezvoltarii unei economii competitive bazata pe cunoastere, prin asigurarea accesului la informatii, la formare antreprenoriala, la servicii personalizate de mentorat si consiliere/consultanta, la finantare si suport in dezvoltarea afacerilor, al studentilor aflati pe diferite niveluri de educatie universitara (ISCED 4-7) si a doctoranzilor.

Obiectivele specifice

OS1. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 355 persoane, apartinand grupului tinta, prin organizarea de programe de formare profesionala specifice in antreprenoriat, pentru capacitarea acestor persoane de a crea si dezvolta afaceri si activitati sustenabile, pe cont propriu, in cele 7 regiuni mai putin dezvoltate din Romania.

OS2. Facilitarea dezvoltarii de activitati antreprenoriale de persoanele din grupul tinta, in sectoarele economice cu potential competitiv identificate, conform SNC si domeniile de specializare inteligenta, conform SNCDI, prin oferirea de suport integrat si ajutor de minimis pentru cel putin 17 afaceri, in zonele urbane&rurale, ale celor 7 regiuni mai putin dezvoltate din Romania, cu  cel putin 68 de locuri de munca create.

OS3. Consolidarea capacitatii celor 17 afaceri, de a actiona eficient, intr-un mediu concurential, pentru dezvoltarea sustenabila pe termen lung si a mentinerii locurilor de munca, printr-un program de monitorizare si suport specific si personalizat al antreprenorilor si al afacerilor acestora.

Grupul tinta

 • 300 studenti si studenti doctoranzi, din care cel putin 40 participanti sunt din mediul rural
 • minim 55 cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior)
 • 17 persoane, ca urmare a unui concurs de planuri de afaceri, beneficiaza de masurile de asistenta pentru demararea si implementarea afacerii, precum si de finantare – max. 80.000 euro si monitorizare optima pentru implementare si dezvoltare pe piata + actiuni transnationale inovative de suport (ateliere online, vizita de studiu, targ virtual de afaceri studentesti).

Activitati si rezultate

A1. Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului.

Rezultate A.1.:

 • 8 evenimente de informare – cate unul in fiecare regiune
 • 8 intalniri de lucru cu institutii colaboratoare din regiuni, inclusive cu Slocietatile Antreprenoriale Studentesti/SAS (fata in fata sau prin mijloace on-line, cu utilizare TIC)
 • 2 anunturi publicate periodic, timp de 3 luni, in cadrul a divesre portaluri on-line cu acoperire regional
 • 8 anunturi – cate 1 anunt publicat in presa, la nivelul fiecarei sesiuni

A2. Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala. – organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor

Rezultate A.2.:

 • 1 metodologie grup tinta
 • 1 calendar al activitatii de selectie grup tinta
 • 355 dosare inscriere grup tinta

Activitatea 3 – A3. Derularea programului de formare antreprenoriala

Rezultate A.3.:

 • 355 inscrisi in programul de formare antreprenoriala, care parcurg cursul de competente
 • antreprenoriale derulat online;
 • cel putin 97% participanti certificati conform reglementarilor in vigoare, cu privire la formare profesionala.
 • 355 mape virtuale ale cursantului.
 • cel putin 90 de planuri de afaceri create (individual sau in echipe de cursanti, dupa caz)
 • cel putin 18 de serii online organizate.
 • 1 material/modul focusat pe: dezvoltarea durabila, egalitate sansa/tratament/nondiscriminare
 • si inovare sociala, inclus in mapa virtuala a cursantului si diseminat tuturor participantilor.

Activitatea 4 – Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului

Rezultate A.4

– 1 metodologie de selectie a planurilor de afaceri aplicata.

– 17 planuri de afaceri selectate, care vor beneficia de ajutor de minimis in cadrul prezentului proiect, precum si alte 3 planuri de afaceri, care vor constitui rezerve.

– 1 raport detaliat de activitate A4, precum si 1 proces verbal al evaluarii si selectiei si 1 lista finala cu planurile de afaceri+rezerve.

A5. Efectuarea de stagii de practica

Rezultate A.5

– 1 Regulament de practica elaborat si implementat.

– 17 Acorduri de parteneriat + 3 rezerve, incheiate cu firmele gazda ale stagiului de practica.

– 1 intalnire de lucru preliminare online, in sistem videoconferinta, organizata pentru pregatirea stagiilor de practica.

– 17 stagii de practica efectuata a cate 40 ore/fiecare stagiu + 3 rezerve.

– 17 raporte de stagiu de practica + 3 rezerve, in care vor fi descrise activitatile la care a participat stagiarul, semnat de acesta si de reprezentantul legal al firmei gazda.

– 1 retea informala de sprijin, pe baza de parteneriate, intre Administratorul schemei de antreprenoriat si mediul de afaceri din regiunile vizate (alcatuita impreuna cu firmele care asigura stagiile de practica pentru beneficiarii selectati, precum si cu alte firme interesate).

– cel putin 4 ateliere transnationale online, focalízate pe studii de caz si bune practici, cu accent pe componenta de digitalizare antreprenoriala, organizate si derulate (activitate subcontractata) + 1 raport sintetic al acestor ateliere, cu concluzii si recomandari (elaborat de catre firma subcontractanta).

– 1 raport final al activitatii A5.

A6. Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/consultanþa/mentorat ulterior finalizarii procesului de selecþie a planurilor de afaceri

Rezultate A.6

– 1intalnire de lucru preliminara, organizata.

– servicii de consiliere/consultanta/mentorat personalízate pentru 17 participanti

(40 de ore/persoana).

– 1 Biblioteca digitala de resurse consiliere/consultanta/mentorat realizata, gazduita in sectiunea web a proiectului (site solicitant).

– 17 rapoarte (+3 rezerve) de furnizare a serviciilor personalizate de

consiliere/consultanta/mentorat.

– o vizita transnationala de studiu (activitate subcontractata), organizata si derulata + 1 raport sintetic al acestei vizite cu concluzii si recomandari (elaborat de catre firma subcontractanta).

– 1 raport final al activitatii A6.

A7. Asigurarea infiinþarii si demararii funcþionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului.

Rezultate A.7

– 17 de dosare infiintare intreprinderi pregatite si depuse.

– 17 intreprinderi infiintate.

– 17 de contracte de subventie semnate.

A8. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului

Rezultate A.8

– 68 de locuri de munca create (minim 4 locuri de munca per afacere).

– 17 ajutoare de minimis acordate afacerilor create.

– 17 de dosare de plati realizate.

A9. Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a funcþionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.

– 1 procedura specifica de monitorizare elaborata si aplicata.

– 1 Plan de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cele 12 luni de functionare, elaborat si aplicat.

– 1 grafic al monitorizarii, realizat si implementat.

– modele de rapoarte si fise de monitorizare create si utilizate.

– rapoarte periodice realizate de catre beneficiarii ajutorului de minimis.

– rapoarte periodice realizate de catre echipele de experti monitorizare.

– 1 raport final al implementarii primelor 12 luni de functionare a celor 17 afaceri finantate.

A10. Asigurarea sustenabilitaþii planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului.

– 1 procedura specifica de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate, in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora,elaborata si aplicata.

– 1 Plan de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate, in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora, elaborat si aplicat.

– 1 grafic al acestui tip de monitorizare, realizat si implementat.

– modele de rapoarte si fise de monitorizare create si utilizate.

– rapoarte periodice realizate de catre beneficiarii ajutorului de minimis.

– rapoarte periodice realizate de catre echipele de experti monitorizare.

– 1 targ virtual transnational, de sprijin afaceri studentesti, organizat si derulat (activitate subcontractata) + 1 raport sintetic al acestui targ, cu concluzii si recomandari (elaborat de catre firma subcontractanta).

– 1 raport final al A10, la sfarsitul celor 6 luni, ale Etapei III de implementare.

Data incepere: 31.12.2021

Perioada de implementare: 31.12.2021 – 30.12.2023

Valoarea totala eligibila: 9,686,724.58 lei