ANUNȚ privind începerea activității de selectare a planurilor de afaceri sociale ce vor fi finanțate în cadrul proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455

ANUNȚ privind începerea activității de selectare a planurilor de afaceri sociale ce vor fi finanțate în cadrul proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455

co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,  Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL, în calitate de beneficiar derulează în  parteneriat cu FUNDAŢIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI proiectul „$E$ – SOLIDAR pentru Economie Sociala”, ID 128455.

Proiectul se implementează în perioada 11.02.2020-10.05.2023 și se adresează persoanelor din regiunile de implementare Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia care intenționează să înființeze o afacere socială în scopul creării de noi locuri de muncă și al dezvoltării comunităților locale. Valoarea totală a proiectului  este de 13.858.844,13 lei, din care finanțarea nerambursabilăeste în valoare de 13.693.147,38 lei.

Acțiunile proiectului își propun sprijinirea înființării a 26 întreprinderi sociale în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest, de către beneficiari care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare antreprenorială specifică, servicii personalizate de suport, prin finanțare și monitorizare optimă, astfel încât aceste structuri de economie socială să se poată autosusține pe termen lung, în comunitățile în care funcționează.

În perioada 11.01.2021 – 10.05.2021 este prevăzută derularea activității Selectarea planurilor de afaceri sociale ce vor fi finanțate în cadrul proiectului, care urmărește selecția a 26 de planuri de afaceri sociale plus 6 planuri rezervă. Selecția are la bază următoarele principii de selecție: evaluarea obiectivă, strict pe baza principiilor transparenței și egalității de șanse și de gen și nediscriminare, precum și criteriilor stabilite în metodologia de selecție PAS realizată în cadrul proiectului. Persoanele care doresc să se înscrie pot consulta secțiunile dedicate proiectului de pe site-urile celor doi parteneri de proiect: www.globalcommercium.ro și www.frmr.ro,  în vederea accesării informațiilor/documentelor necesare acestui demers.

Pentru detalii suplimentare, ne puteți contacta la:

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, telefon: 0371 600 421, e-mail: info@globalcommercium.ro,

FUNDAŢIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI, telefon: 0730 071 263, e-mail viorica.chiru@principesa.ro. 

Proiect co-finanțat din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020