Proiect „$E$- SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455

Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă
Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Proiect „$E$- SOLIDAR pentru Economie Socială”,  ID 128455

Denumire beneficiar: SC GLOBAL COMMERCIUM DEVLOPMENT SRL, ROMÂNIA

Denumire partener: FUNDAȚIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI, ROMÂNIA

Obiectiv principal:

Obiectivul general al proiectului este promovarea activă a economiei sociale, ca mecanism generator de incluziune socială, pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei, prin dezvoltare personala și profesională a acestora, precum și prin înființarea de întreprinderi sociale, în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest, pentru a se dezvolta și funcționa într-un mod auto-sustenabil.

Obiective specifice:

O1. Dezvoltarea capacității, competențelor, cunoștințelor și stimei de sine pentru cel puțin 150 persoane apartinand grupului tinta, prin organizarea de programe de formare profesionala specifice sectorului economiei sociale, pentru capacitarea acestor persoane de a initia si dezvolta afaceri sociale sustenabile.

O2. Stimularea infiintarii de entitati de economie sociala de catre persoanele din grupul tinta, prin oferirea de suport integrat si ajutor de minimis pentru cel putin 26 de afaceri sociale si consolidarea capacitatii acestor structuri de a actiona eficient si sustenabil intr-un mediu concurential, inclusiv prin know-how transnational.

O3. Promovarea economiei sociale, ca instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si pentru incluziune sociala, prin crearea de parteneriate si retele si prin familiarizarea cu exemple/modele de buna practica inovative in domeniu.

Grupul țintă

Grupul tinta al acestui proiect este reprezentat de 150 persoane din regiunile Sud Muntenia si Sud Vest, care doresc sa  infiinteze o afacere sociala, in scopul crearii de noi locuri de munca si al dezvoltarii comunitatiilor locale, astfel:

– 70 persoane inactive, someri, pers. din grupuri vulnerabile – pers care fac fata unor obstacole economice si sociale, persoane peste 45 ani; cu dizabilitati, familii monoparentale, etc.

– 80 persoane cu venituri mici&medii, care au un loc de munca, fie ca angajati, fie ca PFA, interesate de acest tip specific de antreprenoriat.

Persoanele eligibile pentru încadrarea in grupul tinta vizat de proiect trebuie să îndeplinească, cumulativ, urmatoarele condiții:

  • intenționează să înființeze o afacere socială în mediul urban sau rural din regiunile Sud Muntenia și Sud Vest,;
  • își au reședința sau domiciliul în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest.

Din grupul țintă NU fac parte tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16-24 ani.

Activități și rezultate

Proiectul își propune sprijinirea înființării  a 26 întreprinderi sociale în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest, de către beneficiari care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare antreprenorială specifică, servicii personalizate de suport, prin finanțare și monitorizare optimă, astfel încât aceste structuri de economie socială să se poată autosusține pe termen lung, în comunitățile în care funcționează.

Dată începere: 11.02.2020

Perioadă de implementare: 36 luni (11.02.2020 – 10.02.2023)

Valoare totală: 13.858.844,13 leiValoare totală nerambursabilă: 13.693.147,38lei