Comunicat de presa – Lansare proiect SOLIDAR

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL în parteneriat cu FUNDAŢIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI lansează proiectul $E$ – SOLIDAR pentru Economie Sociala”, având ca obiectiv promovarea activă a economiei sociale, ca mecanism generator de incluziune socială, pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei.

Proiectul își propune sprijinirea înființării  a 26 întreprinderi sociale în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest, de către beneficiari care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare antreprenorială specifică, servicii personalizate de suport, prin finanțare și monitorizare optimă, astfel încât aceste structuri de economie socială să se poată autosusține pe termen lung, în comunitățile în care funcționează.