S-a lansat competitia planurilor de afaceri in cadrul proiectului Viitor Plus ID 105717.

S-a lansat competitia planurilor de afaceri in cadrul proiectului Viitor Plus ID 105717.

Concursul va fi deschis in perioada 20 august – 30 septembrie 2018.

Din schema de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, in cadrul proiectului “Viitor Plus-antreprenori pentru dezvoltare!”, ID 105717, se pot acorda granturi in valoare de 146.591 lei pentru un numar de 58 planuri castigatoare.

Vă invităm sa depuneti planuri de afaceri in cadrul concursului, si vă uram succes!

www.viitor-plus.ro