Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului

Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului

POCU 2014 – 2020 ID Proiect 115001

PARTENERI

S – Asociatia pentru dezvoltarea economiei sociale FORTUNATIS

P1 – Orasul Miercurea Sibiului

P2 – Liceul Tehnologic “Ilie Macelariu” Miercurea Sibiului

P3 – Global Commercium Development SRL

P4 – Acquisition Career Management SRL

Obiective Proiect (1)

Obiectivul general al proiectului este reducerea numarului de persoane aflate in situatii de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata cu populatie de etnie roma localizata in in UAT Miercurea Sibiului, prin implementarea de masuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate din comunitate.

OS1 – Cresterea accesului la servicii sociale, socio-medicale si medicale pentru 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din UAT Miercurea Sibiului, prin crearea unui centru multifunctional de asistenta integrata dezvoltat la nivelul comunitatii si dezvoltarea unui set de 17 servicii functionale in comunitate.

OS2 – Imbunatatirea accesului la educatie pentru 300 de copii din comunitate, prin asigurarea de materiale suport pentru invatare si participarea la diverse activitati extracurrculare precum seminarii, workshop-uri, intalniri, ateliere creative, excursii tematice, s.a.

OS3 – Imbunatatirea accesului la servicii integrate de asistenta si sprijin pentru ocupare in vederea identificarii unui loc de munca si mentinerea acestuia, pentru 400 de persoane adulte din grupul tinta al proiectului.

Obiective Proiect (2)

OS4 – Dezvoltarea spiritului antreprenorial in randul a 100 de persoane aflate in risc de saracie si excluziunie sociala din comunitatea, prin asigurarea de servicii de formare, consiliere, consultanta si mentorat si acordarea a 10 subventii pentru infiintarea de noi afaceri.

OS5 – Imbunatatirea conditiilor de locuit prin recordarea locuintelor la utilitati pentru aproximativ 50 de persoane din comunitate si reglementarea actelor pentru 10 gospodarii.

OS6 – Dezvoltarea spiritului civic si implicarea activa a oamenilor din comunitate in activitatile derulate in cadrul proiectului, prin actiuni specifice de animarea tintite catre grupul tinta din proiect – 100 de persoane aflate in risc de saracie si excluziunie sociala din comunitatea vizata in proiect si dezvoltarea de parteneriate pe termen lung cu actorii locali relevanti companii, ONG-uri si asociatii locale, alte entitati relevante, menite sa sprijine implementarea activitatilor din proiect si continuarea acestor actiuni dupa finalizarea proiectului.

OS7 – Reducerea discriminarii persoanelor dezavantajate si/sau aflate in risc de saracie din comunitate, prin derularea unei campanii integrate de comunicare in domeniul nediscriminarii adresata persoanelor din comunitate – 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziunie sociala, in special persoanele de etnie roma.4

Grupul Tinta

Grupul tinta (GT) direct al proiectului este format din 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din UAT Miercurea Sibiului, din care:

–              400 adulti (ex. someri, inactivi, persoane cu un nivel scazut de educatie etc), din care min 27% persoane de etnie roma – 108 adulti romi;

–              300 de copii (6-18 ani) care traiesc in comunitatea marginalizata vizata, din care min 27% persoane de etnie roma – 81 copii romi;

–              100 de varstnici / batrani (peste 64 ani), persoane care nu beneficiaza ajutorul altor persoane, din care min 27% persoane de etnie roma – 27 batrani romi;

Din totalul grupului tinta direct din proiect minimum 216 de persoane vor fi de etnie roma (27% din GT) si minimum 200 de persoane din grupul tinta vor fi femei (50% din beneficiarii de servicii de ocupare).

Activitati Proiect (1)

A1 – Management de proiect si activitati suport pentru managementul de proiect

Sa 1.1 – Managementul proiectului;

Sa 1.2 – Activitati suport pentru managementul de proiect – Financiar, Raportare, Achizitii, Informare si Publicitate;

Parteneri implicati – S, P1, P2, P3, P4

A2 – Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie pentru reducerea parasirii timpurii a scolii prin acordarea unor pachete integrate

Sa 2.1 – Identificarea si animarea persoanelor din comunitate aflate in risc de saracie si excluziune sociala – copii / elevi in risc de abandon scolar, etc., in vederea participarii la activitatile in domeniul educational;

Sa 2.2 – Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie si reducerea parasirii timpurii a scolii;

Parteneri implicati – P1

Activitati Proiect (2)

A3 – Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii

Sa 3.1 – Identificare si selectarea persoanelor din comunitate aflate in risc de saracie si excluziune sociala (someri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de munca, etc.) in vederea participarii la servicii de ocupare; Sa 3.2 – Masuri de sprijin pentru identificarea unui loc de munca;

Sa 3.3 – Organizare si Furnizare programe de formare profesionala;

Parteneri implicati – S, P3, P4

A4 – Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu

Sa 4.1 – Identificarea si selectarea persoanelor din comunitate aflate in risc de saracie si excluziune sociala (someri, inactivi, etc.) care pot infiinta o afacere; Sa 4.2 – Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta pentru infiintarea de afaceri;

Sa 4.3 – Acordarea de subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri si monitorizarea afacerilor; Parteneri implicati – S, P4

Activitati Proiect (3)

A5 – Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii la nivelul comunitatii si furnizarea de servicii integrate, inclusiv in cadrul centrului comunitar integrat virtual – CMAI Virtual

Sa 5.1 – Dezvoltarea CMAI in comunitatea, inclusiv a CMAI-ului Virtual;

Sa 5.2 – Furnizarea de servicii de asistenta integrata;

Sa 5.3 – Realizarea unui studiu integrat la nivelul comunitatii – analiza feedback participanti proiect;

Parteneri implicati – S, P2

A6 – Imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta

Sa 6.1 – Furnizare asistenta juridica pentru pregatirea dosarelor si racordarea la utilitati a locuintelor; Parteneri implicati – S

Activitati Proiect (3)

A7  –  Asistenta juridica pentru reglementari acte

Sa 7.1 – Furnizare asistenta juridica pentru reglementarea actelor; Parteneri implicati – S

A8 – Campanie de informare si constientizare in domeniul combaterii discriminarii si actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, identificarea si consolidarea de parteneriate locale

Sa 8.1 – Elaborarea si implementarea campaniei integrate de informare si constientizare pentru combaterea discriminarii;

Sa 8.2 – Organizarea evenimentelor pentru combaterea discriminarii in comunitate; Sa 8.3 – Dezvoltarea de parteneriate la nivelul comunitatii si dezvoltarea spiritului civic in comunitate; Parteneri implicati – S

Indicatori Proiect (1)

 • Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate – 800;
 • Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate – de etnie roma – 216;
 • Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant – 248;
 • Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant – de etnie roma – 67;
 • Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant – 120;
 • Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o
 • activitate independenta, la incetarea calitatii de participant – 32;
 • Indicatori Proiect (2)
 • Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin – 1;
 • Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin – 7;
 • Servicii medicale la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin – 3;
 • Servicii sociale la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin – 3;
 • Servicii socio-medicale la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin – 1;

BUGET PROIECT

Bubget Total Proiect – 19.165.416,60 LEI (aprox. 4,2 mil euro)  AFN – 18.717.532,16 LEI, Cotributie proprie – 447.884,44 LEI.

COMUNICAT DE PRESA

15.03.2018

Proiect Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului

 Asociatia pentru dezvoltarea economiei sociale FORTUNATIS a semnat la data de 16.02.2018 Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului, cod SMIS 115001, avand un buget total de 19.165.416,60 lei, din care 16.003.679,19 lei din FSE – POCU 2014-2020.

Proiectul va fi implementat de Asociatia pentru dezvoltarea economiei sociale FORTUNATIS, in parteneriat cu Primaria Orasulul Miercurea Sibiului, Liceul Tehnologic “Ilie Macelariu” Miercurea Sibiului, SC Global Commercium Development SRL, SC Acquisition Career Management SRL, in perioada 19.02.2018 – 18.02.2021 avand ca obiectiv principal reducerea numarului de persoane aflate in situatii de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata cu populatie de etnie roma localizata in UAT Miercurea Sibiului, prin implementarea de masuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate din comunitate.

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din UAT Miercurea Sibiului, din care: 400 adulti (ex. someri, inactivi, persoane cu un nivel scazut de educatie etc), din care min 27% persoane de etnie roma – 108 adulti romi; 300 de copii (6-18 ani) care traiesc in comunitatea marginalizata vizata, din care min 27% persoane de etnie roma – 81 copii romi; 100 de varstnici / batrani (peste 64 ani), persoane care nu beneficiaza ajutorul altor persoane, din care min 27% persoane de etnie roma – 27 batrani.

Astfel, pentru realizarea obiectivului propus, sunt prevazute a fi dezvoltate in cadrul proiectului un set de 17 servicii – masuri integrate – la nivelul comunitati marginalizate, care vizeaza urmatoarele domenii: educatie, formare profesionala pentru adulti, ocupare, antreprenoriat, medical, socio-medical, social, imbunatatirea conditiilor de locuit, s.a.

Fiecare dintre cele 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata incluse in grupul tinta al proiectului vor beneficia de cel putin 2 servicii – masuri integrate – din setul de servicii dezvoltat in proiect.

Principalele rezultate ale proiectului se cuantifica astfel: 800 de persoane din comunitatea marginalizata vor beneficia de servicii medicale; 600 de persoane din comunitatea marginalizata vor beneficia de servicii sociale; 100 de persoane din comunitatea marginalizata vor beneficia de servicii socio-medicale; 300 de copii din comunitatea marginalizata vor beneficia de servicii de educatie; 400 de persoane din comunitatea marginalizata vor beneficia de servicii de ocupare; 10 persoane din comunitatea marginalizata vor beneficia de asistenta juridica pentru reglementare acte proprietate; 50 de persoane din comunitatea marginalizata vor beneficia de servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit.

Tot in cadrul proiectului se va reabilita cladirea fostului CAP din localitatea Apoldu de Sus si se va transforma intr-un centru multifunctional de asistenta integrata – CMAI, in cadrul caruia vor fi furnizate servicii pentru persoanele din comunitate, atat pe durata proiectului, cat si dupa finalizarea implementarii proiectului.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Detalii si informatii suplimentare: Ciociu Maria – Manager Proiect, Telefon: 0747 085 790, E-mail: ciociumaria@yahoo.ca.

DESCĂRCARE – Comunicat de Presa_115001_15.03.2018

MATERIALE DE PROMOVARE

Afis proiect

Brosura 1   Brosura 2   Flyer 1   Flyer 2