POSDRU / 99 / 5.1 / G / 76859 “STOP pasiv, joc ACTIV! – Cautare activa pentru ocupare deplina”

Titlu Proiect:     STOP pasiv, joc ACTIV! – Căutare activă pentru ocupare deplină

Id Proiect:   POSDRU/99/5.1/G/76859

Parteneri:    –Proyectos Y Analisis Formativos S.A.;

-La Asociacion de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER)

Rol GCD în proiect:  Beneficiar

Perioada de implementare:  01.11.2010 – 01.11.2012

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

    Obiectivul general: al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui set complex de cunoștințe și abilități practice, cu privire la metodele și tehnicile de căutare activă a locurilor de muncă, la nivel individual și de grup, pentru populația şomeră din județul Neamț. Astfel, persoanele șomere din județ vor avea acces mai ușor la informații cu privire la situația actuală a pieței muncii și evoluția ocupațiilor în zona respectivă, dar și un set de deprinderi și competențe formate, competențe cheie, transversale (cele sociale și civice), comune mai multor ocupații, facilitându-se mobilitatea ocupațională. Deasemenea, sunt inițiate campanii de informare, consiliere profesională, formare profesională și organizarea unui Centru de Cautare Activă (CCA), pentru creșterea șanselor grupului țintă de a găsi locuri de muncă și de a-și dezvolta capacitatea de a se auto-organiza și a acționa.

 

Activităţile proiectului

A1 Realizarea unui studiu cu privire la caracteristicilor sectoarelor economice din judetul Neamt si a populatiei somere, pentru o mai buna corelare a cererii cu oferta existenta

A2 Realizarea unei baze de date complexe, actualizare permanent cu informatii legate de persoanele somere si locurile de munca de la diversi angajatori.

A3 Crearea unui Centru de Cautare Activa (CCA), ca o structura de stimulare a motivatiei si abilitatilor de gasire a unui loc de munca:

A4 Organizarea programului de perfectionare – gruparea de „Competente sociale si civice” pentru un numar de 100 de persoane defavorizate pe piata muncii.

A5 Campanie de informare si promovare a oportunitatilor locale ale pietei muncii si a initiativelor diverselor entitati din zona (agentii, ONG-uri, furnizori de formare etc.) de sprijinire a persoanelor aflate în somaj.

Rezultate anticipate

– studiu cu privire la caracteristicilor sectoarelor economice din judetul Neamt si ale populatiei somere.

– un raport final de studiu realizat si diseminat

– baza de date complexa, pentru corelare cerere/oferta.

– structura de stimulare a motivatiei si a abilitatilor de gasire a unui loc de munca.

– cresterea gradului de informare/abilitare si a increderii in sine/auto-cunoasterii, cu cel putin 30 %, pentru toti beneficiarii asistati;

– program de perfectionare competente transversale implementat.

– Campanie de informare si promovare a oportunitatilor locale ale pietei muncii si a initiativelor diverselor entitati din zona, realizata

– Evenimente de informare/publicitate a activitatilor, beneficiarilor si rezultatelor proiectului realizate.

– cresterea gradului de informare cu privire la proiect, cu cel putin 30 %.

Bugetul alocat 2.045.364,95 lei
www.ccaneamt.ro
www.cautare-activa.ro