POSDRU / 113 / 4.2 / S / 122645 “Formare Profesionala pentru Dezvoltarea Personalului SPO”

Titlu Proiect:     Formare Profesională pentru Dezvoltarea Personalului SPO

Id Proiect:   122645 (4.2)

Parteneri:    – Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu (solicitant)

– Asociația Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale – CERESS

– ADECCO FORMACIÓN S.A.

Rol GCD în proiect: Partener

Perioada de implementare: În implementare (1 august 2011 – 01 mai 2014)

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

         Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de competențe profesionale a personalului serviciului public de ocupare (SPO) în vederea furnizării unor servicii de ocupare de calitate și eficiente, prin promovarea unei noi culturi organizaționale, modernizarea infrastructurii existente și a adaptarea la cerințele de formare a persoanalului propriu la nivel central, regional și local. Deasemenea, proiectul ăși propune să contribuie la perfecționarea sistemului național de formare a personalului  prin aplicarea unor metode moderne în proiectarea și realiarea programelor de formare profesională continuă. Activitățile proiectului sunt:

–       Dezvoltarea unui program de perfecționare profesională pentru specialiștii SPO care furnizează servicii de mediere a muncii (certificarea competențelor profesionale în ocupația „agent de ocupare”);

–       Dezvoltarea unui program de perfecționare profesională pentru specialiștii SPO care furnizează servicii de formare profesională (certificarea competențelor profesionale în ocupația „formator de formatori”);

–       Dezvoltarea unui program de perfecționare profesională pentru specialiștii SPO care se ocupă de elaborarea prognozelor și analizelor pe piața muncii (certificarea competențelor profesionale în ocupația „analist piața muncii”);

–       Dezvoltarea unui program de perfecționare profesională pentru specialiștii SPO care furnizează servicii de consultanță pentru demararea de activități generatoare de venit (program de perfecționare profesională „competențe antreprenoriale”);

–       Dezvoltarea unui program de perfecționare profesională pentru specialiștii SPO implicați în managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă (certificarea competențelor profesionale în ocupația „manager de proiect”);

–       Dezvoltarea unui program de perfecționare profesională pentru managerii SPO în vederea îmbunătățirii proceselor de management (certificarea competențelor profesionale în ocupația „responsabil procese”);

–       Realizarea de stagii de instruire metodică pentru specialiștii SPO care furnizează servicii de informare, consiliere și orientare profesională.

–       Activități de promovare a proiectului și a activităților realizate.

Sarcinile Global în cadrul proiectului sunt:

–       Responsabil pentru dezvoltarea programului de perfecționare profesională pentru specialiștii SPO care furnizează servicii de consultanță pentru demararea de activități generatoare de venit (program de perfecționare profesională „competențe antreprenoriale”);

–       Respoinsabil cu activitățile de promovare și informare;

–       Responsabil cu dezvoltarea programului de perfecționare profesională pentru managerii SPO în vederea îmbunătățirii proceselor de management (certificarea competențelor profesionale în ocupația „responsabil procese”).

 

Bugetul alocat 17.816.960 lei