POSDRU / 104 / 5.1 / G / 78490 “MACS NV”

Titlu Proiect:     MACS NV

Id Proiect:   POSDRU/104/5.1/G/78490

Parteneri:    CaDMO Conocimiento sl

Rol GCD în proiect:  Beneficiar

Perioada de implementare:  1 noiembrie 2010 – 31 octombrie 2012

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

                  Obiectivul general al proiectului este sprijinirea activităților privind măsurile active de ocupare. În cadrul proiectului, sunt intesificate măsurile active de ocupare cum ar fi: informare și consiliere profesională și plasare la locul de muncă, mediere, formare profesională, consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri. Pentru realizarea acestui obiectiv se realizează o evaluare a nevoii de formare din regiunea nord-vest, precum și a măsurilor active dezvoltate și furnizate asfel încât realizarea traseului profesional al celor 500 de persoane aflate în șomaj să fie bazată pe situația reală din regiune.

Sarcinile Global în cadrul proiectului: -Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala individuala si in grup. Se furnizeaza servicii de informare si consiliere profesionala individuala si in grup constand in : informatii privind piata muncii, si evolutia ocupatiilor; stabilirea traseului profesional; evaluarea şi autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale; dezvoltarea abilitătii si increderii in sine a persoanelor din grupul tinta; instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si prezentarea la interviuri in vederea ocuparii.

-Furnizarea serviciilor de mediere si organizarea burselor de locuri de munca Persoanelor din grupul tinta, care au primit recomandare in urma serviciilor de informare si consiliere profesionala, le sunt furnizate servicii de mediere constand in: informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare; corelarea ofertei cu cererea de pe piata muncii, inclusiv prin utilizarea TIC;

–       preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.

–       Studiu la nivel național privind necesarul de formare In vederea orientarii activitatii de formare profesionala, se elaboreaza un studiu privind nevoia de formare in zona (cele mai solicitate meserii pe piata muncii);

-Furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri care sa includa servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta. Sunt furnizate servicii individualizate de consultanta si asistenta participantilor selectati din grupul tinta, care in urma serviciilor de informare si consiliere profesionala, au primit recomandare in acest sens. Se organizeaza seminarii tematice de instruire (juridice, marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management, exemple de bune practici, etc.).

 

Bugetul alocat  2.120.002,94 lei
www.macsnv.ro