POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79455 “FPC eficient – Format, Performant, Calificat”

Titlu Proiect:     FPC eficient – Format, Performant, Calificat

Id Proiect:   79455

Parteneri:    – Patronatul National Roman

– Hispalis de Formacion sl

Rol GCD în proiect: Beneficiar

Perioada de implementare: 01.07.2012 – 01.01.2014

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

Bugetul alocat  2.012.033,4 lei

Pagina web

Obiectivul general al proiectului propus este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice prin îmbunatatirea accesul si participarii la programele de formare profesionala continua de calificare a angajatilor din domeniul Industriei textile si a produselor textile, a pielariei si incaltamintei, din judetul Dolj.

Activităţile proiectului

1. MANAGEMENTUL DE PROIECT

2.Schimb de experienta la partenerul transnational.

2.2. Elaborarea a 4 programe de formare profesionala continua pentru calificarea si recalificarea angajatilor din industria textila si a produselor textile, a pielariei si incaltamintei, – durata – 2 luni

2.4. Elaborarea planului si a materialelor suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala specific fiecarui program de calificare in parte- se va desfasura de catre specialisti acreditati in paralel cu subactivitatea 2.3. Activitatea se va implementa de expertii solicitantului si partenerului, cu sprijinul permanent al expertilor partenerului transnational.

2.5. Activitatile aferente formalitatilor procesului de autorizare conform reglemetarilor in vigoare

3. CAMPANIA DE INFORMARE/ CONSTIENTIZARE/ MEDIATIZARE A PUBLICULUI LARG Campania – se va adresa publicului larg si va avea drept obiectiv specific constentizarea nevoii de formare profesionala continua a angajatilor; constientizarea importantei si a beneficiilor participarii angajatilor la programele de formare profesionala continua; si obiectivul pe termen lung, de a isi aduce contributia la modificarea atitudinii generale privind educatia, calificarea si investirea in capitalul uman.

4. CAMPANIA DE PROMOVARE SI INFORMARE – destinata grupurilor tinta vizate ale proiectului va avea drept scop informarea cu privire la beneficiile, modalitatile concrete de participare si inscriere la programele de calificare organizate in cadrul proiectului

A.5. FURNIZAREA DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU CALIFICAREA ANGAJATILOR;

Rezultate anticipate

Rezultatul scontat al activitatii de management este Implementarea unui proiect de succes care sa atinga obiectivele enuntate in conditii de eficienta, eficacitate, economicitate si echitate.

– 10 zile schimb de experienta efectuate; 4 programe de pregatire profesionala elaborate; 4 seturi de planuri si materialelor suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala realizate Indicatori de rezultat – 4 programe de formare profesionala autorizate.

– 10.000 persoane sensibilizate in privinta necesitatii, importantei si beneficiilor formarii profesionale.

– parteneriate operationale incheiate cu minim 4 angajatori; 50 angajatori constientizati/informati; minim 800 angajati informati.

– 84 angajati calificati/recalificati.

– un plan de monitorizare/evaluare realizat; chestionare de evlauare realizate; 1000 persoane intervievate;
SITE PROIECT