Alte surse

Experţii consultanţi din cadrul Global Commercium Development, pot identifica cea mai bună sursă de finanţare pentru clienţii noştri, în funcţie de necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei avute în vedere.
Astfel, pe lângă PNDR, POR, POC, POCU şi în funcţie de tipul de solicitant (entităţi publice, IMM-uri, unităţi de cult, ONG-uri etc), echipa noastră oferă consultanţă şi în accesarea altor surse de finanţare, de exemplu:

  • PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014- 2020
  • PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME
  • PROGRAMUL PENTRU DREPTURI, EGALITATE SI CETATENIE 2014- 2020
  • ORIZONT 2020
  • EUROPA CREATIVĂ 2014-2020
  • PROGRAMUL ERASMUS+
  • Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri – COSME
  • Programul Transnațional Dunărea
  • Scheme de minimis şi ajutoare de stat
  • Fonduri SEE si NORVEGIENE

Ş.a.m.d