POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79454 “EFI angajat – Eficient, Format, si Informat prin si pentru calificare profesionala”

Titlu Proiect:     EFI angajat – Eficient, Format, si Informat prin si pentru calificare profesională

Id Proiect:   79454

Parteneri:    – Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Calarasi

– Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

– Hispalis de Formacion sl

Rol GCD în proiect: Beneficiar

Perioada de implementare: 1 septembrie 2011 – 1 ianuarie 2013

 

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

             Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității economice prin îmbunătățirea accesului și participării angajaților din județul Călărași, la programele de calificare/recalificare. Proiectul include un pachet complex de activități de dezoltare și autorizare de programe de formare profesională continuă, de promovare avantajelor de dezvoltare a resurselor umane, de calificare/recalificare a unor angajați, de îmbunătățire și modernizare a materialelor/mijlocelor de învățare etc.

Activitățile proiectului se referă la:

–       Elaborarea a 2 programe de formare profesională continuă pentru calificarea și recalificarea angajaților: lucrător în comerț și tehnician protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;

–       Elaborarea de noi materiale și metodologii suport în predare-învățare-evaluare pentru Operator introducere, validare și prelucrare date și pentru patiser și furnizarea de programe de calificare; Elaborarea planului și a materialelor suport pentru activitatea de consiliere și orientare profesională specific fiecărui program de calificare în parte;
www.efi-angajat.ro

–       Realizarea Campaniei de informare și mediatizare destinată publicului larg, pentru punerea în evidență a nevoii de formare profesională continuă a angajaților, a importanței și beneficiilor aferente;

–       Realizarea Campanie de promovare și informare destinată grupurilor țintă (angajați și manageri), pentru cunoașterea oportunităților de calificare, a beneficiilor dezvoltării resurselor umane, a modalităților concrete de participare și înscriere la programele de calificare organizate în cadrul proiectului.

Activități derulate de Global în cadrul proiectului:

–       Asigură managementul proiectului;

Implementează activitatea Elaborarea planului și a materialelor suport pentru activitatea de consiliere și orientare profesională specific fiecărui program de calificare în parte și este responsabil cu organizarea campaniilor de promovare.

Bugetul alocat 2.071.462,75 lei