“Cresterea capacitatii functionarilor publici”

Titlu Proiect:    Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic şi de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice

Id Proiect:

Parteneri:   

Rol GCD în proiect: Proiect subcontractat (Agenția Națională pentru Funcționari Publici)

Perioada de implementare:  În implementare

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

                   Proiectul are ca scop dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul planificării strategice, politicilor publice, managementul proiectelor, managementul resurselor umane, managementul pe bugete, formării de formatori, achiziţii publice a 250 de funcţionari publici din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Scopul secundar al acestui proiect vizează întărirea parteneriatului instituţional între cele 2 instituţii publice centrale şi susţinerea/întărirea/dezvoltarea/promovarea rolului funcţionarilor publici în cadrul administraţiei publice şi în special din cadrul Ministerului Apărării Naţionale- minister cu personal preponderent de natură militară.

Rolul Global în proiect este de aimplementa integral aceste activități și anume:

–       dezvoltarea a 7 module de formare (politici publice, planificare strategică, mangement de proiect, mangement pe bugete, achiziţii publice, ToT (formare de formatori), mangementul resurselor umane) ce se adresează creșterii competențelor profesionale ale funcționarilor publici din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

–       organizarea și furnizarea unui program complex de formare pentru un număr de 300 funcționari publici;

–       realizarea metodologiei de testare și de certificare a programelor de formare;

–       Realizarea unei campanii de informare și promovare care își propune:

  • organizarea unei conferinţe de promovare evoluţie proiect– aceasta constând şi într-o campaniei de conştientizare a importanţei funcţiei publice în contextul administrativ prezent şi a plus valorii aduse de principiul parteneriatului;
  • utilizarea materialelor de promovare pentru semnalizarea locaţiilor în care se derulează activităţile proiectului;

–       lansarea şi difuzarea unui anunţ într-un ziar cu impact naţional cu privire la începerea şi finalizarea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute.

Bugetul alocat    498.000 lei