POSDRU / 99 / 5.2 / G / 87230 “COMUNact- comunitate activa pentru ocupare deplina”

Titlu Proiect:     COMUNact- comunitate activă pentru ocupare deplină

Id Proiect:  87230 (5.2.)

Parteneri:    Nanfor Ibérica S.L.

Rol GCD în proiect: Beneficiar

Perioada de implementare: 01.07.2012 – 2014

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

Bugetul alocat     2.102.991,88 lei

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea cadrului de organizare, functionare si promovare activa a unor structuri si mecanisme operationale eficiente pentru resursele umane din mediul rural, in vederea facilitarii ocuparii si dezvoltarii profesionale si personale, ca principali vectori de crestere a gradului de sustenabilitate in zonele rurale, in judetul Valcea.

Activităţile proiectului

Componenta 1 – Crearea/activarea unei retele de parteneriate locale si zonale, in vederea asigurarii sustenabilitatii in zonele rurale.

1.1 Selectarea a sase comunitati din mediul rural, din judet, conform unor criterii prestabilite.

1.2 Identificarea, la nivelul fiecarei comunitati rurale selectate, a actorilor institutionali relevati, care pot contribui la cresterea gradului de ocupare a persoanelor vulnerabile (autoritati locale, scoli, structuri asociative, operatori economici locali, biserica etc.).

1.3 Crearea unui grup de suport local al proiectului (GSL), in fiecare din cele 6 comunitati.

1.4 Incheierea de parteneriate locale, la nivelul fiecarei comunitati in parte cu actorii relevanti identificati si a unui acord zonal (care sa cuprinda in retea toate cele 6 comunitati vizate), cu rol de facilitare a accesului persoanelor vulnerabile la diverse resurse ale parteneriatului largit.

1.5 Schimb de experienta la partenerul transnational, pentru 6 reprezentanti ai comunitatilor, pentru familiarizarea cu solutii si moduri de lucru concrete, referitoare la dezvoltarea ocuparii locale.

1.6. Organizarea a 12 intalniri de lucru in retea (in fiecare comunitate cate doua, prin rotatie, invitati fiind reprezentantii celorlalte comunitati) pentru schimb de experienta, solutii si bune practici privind ocuparea locala.

1.7 Elaborarea unei strategii comune de dezvoltare a ocuparii si initiativelor locale/zonale.

Componenta 2 – Analiza multidimensionala a potentialului de dezvoltare a comunitatilor rurale vizate, in corelatie cu nevoile de dezvoltare profesionala si ocupare a resurselor umane din mediul rural

2.1 Realizarea unui studiu cu privire la caracteristicile specifice celor 6 comunitati, cu doua sectiuni: sectiunea „Comunitatea rurala – repere de dezvoltare si sustenabilitate”, care se va concentra pe realizarea unei ”radiografii” pentru fiecare comunitate in parte; sectiunea „Resursa umana in comunitatea rurala”, cu focalizare pe identificarea caracteristicilor relevante pentru ocupare, a nevoilor de informare, formare si acces pe piata muncii

2.2 Elaborarea unui Portofoliu Ocupational Local, la nivelul fiecarei comunitati in parte – POL.

Componenta 3 – Implementarea de programe integrate de dezvoltare/stimulare competente, precum si consiliere si suport.

3.1 Recrutare/selectie continua de beneficiari.

3.2 Evaluare si consiliere profesionala, in vederea urmarii unei forme de pregatire/identificarii unui loc de munca/inceperii unei activitati independente.

3.3 Organizarea/implementarea unui program de formare “Competente antreprenoriale”, pentru 20 persoane din fiecare dintre cele 6 comunitati selectate (formatorii pentru acest curs sunt subcontractati).

3.4 Organizarea/implementarea unui program de formare „Competente social-civice”, pentru 20 de persoane cu cele mai bune rezultate la primul program, cel de dezvoltare competente antreprenoriale, care vor fi astfel, recompensate, prin inscrierea automata si la acest program de formare (ele vor urma ambele tipuri de cursuri) (formatorul pentru acest curs este subcontractat).

3.5 Organizarea a doua sesiuni de prezentare pentru manageri/angajati din comunitati privind promovarea unui stil de viata sanatos, constientizarea asupra diversitatii la locul de munca, efectelor consumului de tutun/alcool asupra productivitatii muncii, mediul curat etc.

3.6 Organizarea/derularea cate unui Laborator de Cariera pentru elevi din clase terminale si tineri, in fiecare comunitate,

Componenta 4 – Program de dezvoltare antreprenoriala implementat in comunitate, ca mecanism de crestere a numarului persoanelor active economic.

4.1 Selectia de persoane talentate, cu aptitudini si idei pentru a derula propria afacere in mediul rural (din randul absolventilor programului de formare „Competente antreprenoriale”, precum si a altor doritori).

4.2 Organizarea de activitati de exersare practica “Ce imi place/Ce pot face eu?”, sub forma de ateliere, unde beneficiarii sunt ajutati de catre instructori specializati sa isi exploreze interesele si abilitatile proprii, pentru a putea dezvolta o activitate independenta, generatoare de venit (organizarea atelierelor practice este activitate subcontractata).

4.3 Oferirea de sprijin si consiliere pentru dezvoltarea a cate unui plan de afaceri, pentru 12 persoane (cate doua din fiecare comunitate).

4.4 Vizita practica de lucru la partenerul transnational, pentru 6 beneficiari, in vederea familiarizarii cu instrumente si metode concrete de dezvoltare a afacerii proprii.

Rezultate anticipate

1: retea de parteneriate locale si zonale, in vederea asigurarii sustenabilitatii in zonele

2: analiza multidimensionala a potentialului de dezvoltare a comunitatilor rurale vizate, realizata.

3: programe integrate de dezvoltare/stimulare competente, precum si consiliere si suport pentru dezvoltare personala/comunitara

4: program de dezvoltare antreprenoriala implementat in comunitate, ca mecanism de crestere a numarului persoanelor active economic.

5: evenimente de informare/publicitate a activitatilor, beneficiarilor si rezultatelor proiectului realizate.
SITE PROIECT