POSDRU / 99 / 5.2 / G / 87683 “Cariera în rural – şi noi învăţăm, şi noi acţionăm”

Titlu Proiect:     Cariera în rural – şi noi învăţăm, şi noi acţionăm

Id Proiect:   87683 (5.2.)

Parteneri:    CaDMO Conocimiento sl

Rol GCD în proiect: Beneficiar

Perioada de implementare: 

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

Bugetul alocat Global 2.102.991,88 lei
www.carierainrural.ro