POSDRU / 101 / 5.1 / G / 76066 “Calificarea conform cerinţelor pieţei muncii, o şansă reală pentru o viaţă mai bună!”

Titlu Proiect: ”Calificarea conform cerințelor pieței muncii, o șansă reală pentru o viață mai bună!”

Contract de finanțare: POSDRU/101/5.1/G/76066

Axa prioritară: 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenție: 5.1. – Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

 Rol GCD în proiect: Partener

Solicitant: Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Călărași

Parteneri:

 • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași,
 • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița,
 • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu,
 • Global Commercium Development SRL,
 • Centro Superior de Formacion Europa SUR, S.A. (CESUR) (ES).

 

Perioada de implementare: 01 noiembrie 2010 – 31 octombrie 2012 (24 luni)

  

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

Obiectiv general: creșterea ratei de ocupare și facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor, șomerilor tineri, șomerilor peste 45 de ani, șomerilor de lungă durată tineri și adulți, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor inactive din județele Călărași, Ialomița și Giurgiu prin îmbunătățirea și dobândirea de noi competențe profesionale pentru a răspunde cerințelor potențialilor angajatori din sectoarele identificate în urma studiului aplicat în sprijinul dezvoltării regionale, creșterea competitivității resurselor umane și promovării coeziunii.

Obiective specifice:

 1. Informarea unui număr de 600 de persoane cu privire la oportunitățile de angajare pe piața forței de muncă și la posibilitățile de formare profesională oferite prin implementarea proiectului;
 2. Orientarea și consilierea profesională a unui număr de 400 de persoane informate anterior;
 3. Îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor din grupul țintă selectate, prin dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale ale acestora, prin participarea la cursurile de calificare realizate în cadrul proiectului;
 4. Calificarea unui număr de 224 de persoane, din care minimum 35% femei, în ocupațiile identificate;
 5. Creșterea gradului de ocupare din sectoarele identificate prin integrarea a unui număr de 36 persoane dintre participanții la cursurile de calificare organizate în cadrul proiectului;
 6. Promovarea parteneriatului transnațional prin oferirea de expertiză privind metodologii inovatoare în domeniul formării profesionale a adulților.

 

Prin acest proiect s-a propus atingerea:

 • obiectivului general al POSDRU prin asigurarea de oportunități șomerilor, șomerilor tineri, șomerilor peste 45 de ani, șomerilor de lungă durată tineri și adulți, persoanelor în căutarea unui loc de muncă și persoanelor inactive printr-un program integrat de formare profesională, corespunzător cerințelor pieței muncii și a standardelor de calificare profesională din perspectivele FPC pe tot parcursul vieții
 • obiectivului general AP5 prin integrarea activă pe piața muncii a unui număr de 36 persoane din grupul țintă, datorită participării acestora la cursurile de formare profesională din cadrul proiectului și datorită dobândirii de competențe profesionale ce răspund necesităților economice și sociale;
 • obiectivului specific al DMI5.1 – ,,Măsuri pentru o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educație și potențialul de muncă și oportunitățile de pe piața muncii”, prin facilitarea accesului la formare profesională a 224 șomeri, șomeri tineri, șomeri peste 45 de ani, șomeri de lungă durată tineri și adulți, persoane în căutarea unui loc de muncă și persoane inactive și integrarea pe piața muncii a 36 persoane din grupul țintă, punând accent pe dezvoltarea FPC în strânsă legătură cu schimbările permanente ale pieței muncii.

 

Atribuții principale ale Global Commercium Development (Partener) în cadrul proiectului:

dezvoltarea metodologiei unui sistem de strângere de date în firme (150 angajatori) cu obiectivul final de a identifica necesitățile de ocupare din zonă (județele Călărași, Ialomița, Giurgiu);

 • Metodologie de studiu privind identificarea ocupațiilor solicitate pe piața muncii în județele Călărași, Ialomița și Giurgiu, revizuită după anul 1 de implementare.

organizarea de focus-grupuri pentru identificarea ocupațiilor solicitate pe ramuri de activitate;

 • 3 focus-grupuri organizate în județele Călărași, Ialomița și Giurgiu în anul 1 de implementare,
 • 3 focus-grupuri organizate în județele Călărași, Ialomița și Giurgiu în anul 2 de implementare.

întocmirea raportului de rezultate în urma analizei calitative și cantitative a chestionarelor aplicate angajatorilor;

 • Realizat

comunicarea concluziilor și stabilirea programelor de formare organizate în cadrul proiectului

 • Realizat

implicare în managementul proiectului,

 • Realizat

participare la activitățile de informare și publicitate, promovare și diseminare precum și de vizibilitate a proiectului.

 • Realizat

 

 Valoare totală eligibilă: 2.024.704,99 lei

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

 

Perioada de sustenabilitate: 01 noiembrie 2012 – 31 octombrie 2015

În perioada de sustenabilitate a proiectului au fost susținute activități prin:

 • transferabilitate către proiecte/activități ulterioare similare