POSDRU/92/3.1/S/62002 “Stimularea spiritului antreprenorial si a mediului de afaceri prin imbuntatirea performantelor intreprinderilor si dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale”

Titlu Proiect:        Stimularea spiritului antreprenorial și a mediului de afaceri prin îmbunătățirea  performanțelor întreprinderilor și dezvoltarea competențelor manageriale și antreprenoriale

Id Proiect:   POSDRU/92/3.1/S/62002

Parteneri:    – Universitatea din Craiova (solicitant)

– SC Eulink Pro SRL

– Instituto de Formacion Integral, S.L.U

Rol GCD în proiect:  Partener

Perioada de implementare:  În implementare  (1 august 2010 –  31 iulie 2013)

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

          Obiectivul general al proiectului se referă la crearea, dezvoltarea și aplicarea unui ansamblu complex de tehnici și metode inovatoarea pentru îmbunătățirea capacității antreprenoriale a întreprinzătorilor și pentru sprijinirea IMM-urilor din regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia, în scopul generării unei creșteri economice bazate pe stimularea potențialului antreprenorial. Realizarea acestui obiectiv se va face printr-o serie de activități care ăși propun să contribuie la sporirea gradului de conştientizare a rolului actual deținut de cultura antreprenorială, de creșterea capacității noilor întreprinzători și a IMM-urilor nou-create de a pătrunde pe piață, utilizând oportunitățile existente și transformând ideile în afaceri de succes, implementarea de servicii, programe, tehnici şi metode inovatoare cu rolul, încurajarea demarării unor afaceri și oferirea de formare în domeniul administrării afacerilor pentru întreprinzători și pentru persoanele care doresc să inițieze o activitate independentă.

Activitățile derulate de Global în cadrul proiectului sunt:

–       coordonarea activităților privind Informarea și publicitatea

–       realizarea analizei oportunităților antreprenoriale și a resurselor materiale și umane ;

–       dezvoltarea / înființarea a două centre-pilot de consiliere a IMM-urilor existente și de inițiere de afaceri (1 centru pentru fiecare dintre regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia);

Responsabil cu implementarea activităților transnaționale și de transfer de bune practici și povești de succes de la nivel național și european prin intermediul companiilor cu experiență și a experților specializați de la nivel european

Bugetul alocat 14.958.762 lei