POSDRU/93/3.3/S/62277 “FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social”

Titlu Proiect:     FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social

Id Proiect:  POSDRU/93/3.3/S/62277

Parteneri:    – Federaţia Filantropia (solicitant)

– Patriarhia Română

– Instituto de Formacion Integral, S.L.U

Rol GCD în proiect:  Partener

Perioada de implementare:  În implementare  (septembrie 2010 – august 2013)

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

         Proiectul a demarat în anul 2010 și are ca scop dezvoltarea capacității organizaționale a Administrației Patriarhale și a 9 eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române pentru a fi parteneri importanți în domeniul incluziunii sociale la nivel comunitar și național. Principalele activități ale proiectului vizează:

–          realizarea unei evaluări sistematice, obiective și profesionale a capacității organizaționale și de furnizare de servicii sociale ;

–          îmbunătățirea competențelor angajaților astfel încât Patriarhia Română să acționeze ca un partener mai eficient și sustenabil în domeniul incluziunii sociale.

–          Elaborarea unei strategii instituționale în domeniul incluziunii sociale, la nivel central și regional.

Sarcinile Global în cadrul proiectului:

 • Participă la dezvoltarea metodologiei și a intrumentelor de evaluare organizațională a eparhiilor;
 • Colectează informația necesară conceperii și adaptării metodologiei și instrumentelor la grupul țintă;
 • Participă la procesul de evaluare organizaţională a eparhiilor alese;
 • Participă la procesul de evaluare a serviciilor sociale, atât la nivel de organizare a procesului cât şi la nivel de implementare în teren;
 • Participă la elaborarea rapoartelor de evaluare;
 • Participă la elaborarea rapoartelor intermediare și analiza SWOT şi la agregarea raportului final;
 • Participă la procesul de identificare a necesitatilor de formare a beneficiarilor și la dezvoltarea materialelor de formare;
 • Participă la  procesul de formare a formatorilor CFC şi consultanţilor CRR;
 • Asistă Patriarhia în elaborarea unui set de criterii de selecţie a participanţilor şi un profil al participanţilor;
 • Asistă Patriarhia în procesul de elaborare a principiilor (dezvoltă materialele de lucru, facilitează întâlnirile, sintetizează concluziile, etc.);
 • Asigură diseminarea principiilor de incluziune socială;
 • Asistă Patriarhia în procesul de consultare pentru elaborarea strategiilor (dezvoltă materialele de lucru, facilitează întâlnirile, sintetizează concluziile, etc);

Asigură asistența în teren fiecărei eparhii ţintă şi Administraţiei Patriarhale pentru dezvoltarea planului strategic si a celui operational si a manualului de management organizational (dezvoltă materialele de lucru, facilitează întâlnirile, sintetizează concluziile, etc)

 • Asigură asistenţă în teren pentru elaborarea principiilor şi direcţiilor strategice naţionale în baza strategiilor eparhiale (dezvoltă materialele de lucru, facilitează întâlnirile, sintetizează concluziile, etc) Organizează și coordonează schimburile de experiență transnaționale.

 

Bugetul alocat Global 19.614.473 lei