POSDRU/95/4.2/S/54476 “Educatie continua orientata spre performanta, pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor- ECOP”

Titlu Proiect:   Educație continuă orientată spre performanță, pentru specialiștii în formarea profesională a șomerilor- ECOP

Id Proiect:  POSDRU/95/4.2/S/54476

Parteneri:    – Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței De Muncă (ANOFM) (solicitant)

– Centro Superior de Formacion Europa SUR, S.A. (CESUR)

Rol GCD în proiect:  Partener

Perioada de implementare:  În implementare

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

         Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de competențe profesionale, sociale, și de comunicare al personalului cu atribuții în formarea profesională a șomerilor, prin programe de formare diferențiate pe niveluri de atribuții în furnizarea serviciilor. Furnizarea noilor programe se va face printr-o metodă mixtă, în clasă și online, partea de practică făcându-se în România și în Spania. Aceasta va conduce la autoimpunerea unui standard de calitate al serviciilor prestate în rândul acestei categorii de personal și la implementarea unor noi proceduri de lucru moderne, flexibile, orientate spre client, unitare la nivelul întregii structuri a ANOFM, ceea ce reprezintă un efect pozitiv pe termen lung. Activitățile ce se au în vedere a fi realizate sunt:

Îmbunătățirea sistemului ANOFM de formare profesională a propriului personal prin diagnosticarea necesarului de pregătire a personalului cu atribuții în coordonarea, organizare și furnizarea serviciilor de formare profesională.

–          Furnizarea de programe de formare specifică în Manager formare, Formator, Tehnician formare;

–          Elaborarea unei proceduri standard de lucru pentru activitatea de formare profesională a șomerilor;

–          Elaborarea unui ghid al formării profesionale pentru diseminarea de bune practici privind furnizarea formării profesionale a adulților după modelul transnațional preluat.

Sarcini Global în proiect:

–          Identificarea, revizuirea și actualizarea profilului ocupațional pentru posturile cheie din activitățile de formare profesională ANOFM;

–          Îmbunătățirea sistemului ANOFM de formare profesională a propriului personal prin analiza necesarului de pregătire a personalului cu atribuții în coordonarea, organizarea și furnizarea serviciilor de formare profesională.

–          Activități de calificare/recalificare/specializare/perfecționare: organizează workshopul comun cu partenerii transnaționali și asigură traducerea pe durata derulării lui;

Organizează sesiuni de formare profesională continuă prin seminarii și workshop-uri transnaționale și naționale.

Bugetul alocat 20.061.935,6 lei