POSDRU/97/6.3./S/60002 “Echilibru – o noua abordare a vietii familiale cu cea profesionala”

Titlu Proiect:   Echilibru – o nouă abordare a vieții familiale cu cea profesională

Id Proiect:   POSDRU /97/ 6.3./S/60002

Parteneri:    Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (solicitant);

–       Instituto de Formacion Integral, S.L.U, Spania;

–       Bernard Brunhes International, Franța,

–       Primăria sectorului 3;

–       Primăria sectorului 6;

Primăria Brașov

Rol GCD în proiect: Partener

Perioada de implementare: 10 decembrie 2010 – 9 decembrie 2013 

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

          Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura condițiile necesare reîntoarcerii pe piața muncii a tinerelor mame prin programe țintite în favorizarea reconcilierii vieții familiale cu cea profesională. În acest sens au fost prevăzute o serie de activități care vor contribui la implementarea cu succes a proiectului și anume:

–          realizarea de studii și cercetări privind dezvoltarea sistemului din RO, prin care să se evidențieze avantajele pe care le pot avea familiile și copiii, angajatorii și angajatii, precum și societatea ca urmare a implementării politicilor integrate privind reconcilierea vieții familiale cu cea profesională;

–          încurajarea angajatorilor de a introduce măsuri care să faciliteze reconcilierea vieții familiale cu cea profesională;

–          crearea cadrului necesar dezvoltării serviciilor, flexibile și adaptate, pentru îngrijirea copiilor prin înființarea a 3 centre de excelență în acest domeniu;

–          realizarea unei analize detaliate a programelor de calificare și a meseriilor din domeniul îngrijirii copiilor și dezvoltarea unui amplu program de formare adresat profesioniștilor din domeniu, precum și persoanelor care doresc să devină baby sitter.

–          Dezvoltarea și implementarea a două campanii de promovare și informare privind reconcilierea vieții familiale și facilitățile de îngrijire a copiilor.

Sarcinile Global în cadrul proiectului:

–          Coordonarea activității de cercetare privind realizarea a 2 studii importante și anume Studiu „Facilități de îngrijire a copiilor, factor determinat pentru reîntoarcerea pe piața muncii a femeilor” – se va analiza stadiul implementării țintelor Barcelona privind facilitățile de îngrijire de către România;

–          Coordonarea componentei 2 – Formare profesională;

–          Responsabil cu implementarea activităților privind:

  • Realizarea unei campanii naționale de informare și conștientizare cu privire la necesitatea dezvoltării facilităților de îngrijire a copiilor.
  • Realizarea campaniei de informare a mamelor care au întrerupt activitatea profesională pentru îngrijirea copilului privind avantajele reîntoarcerii pe piața muncii și riscul de a-și întrerupe cariera profesională pentru o perioadă lungă.

Organizarea Conferinței internațională „Educația copilului și efectele sociale” și a târgului de prezentare și promovare a inițiativelor inovatoare privind rolul femeii în societatea europeană modernă.

Bugetul alocat 19.954.252,56 lei
www.echilibru.com