POSDRU/94/4.1/S/52806 “CAMPION”

Titlu Proiect:   Centre autonome și moderne de pregătire prin implementarea unei organizări noi

CAMPION

Id Proiect:   POSDRU/94/4.1/S/52806

Parteneri:   -Agenția Natională Pentru Ocuparea Forței De Muncă (ANOFM) (solicitant);

-Centro Superior de Formacion Europa SUR, S.A. (CESUR)

-Data Control Tecnologías de la Información

Rol GCD în proiect:  Partener

Perioada de implementare:  În implementare

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

         Obiectivul general este crearea premiselor de modernizare și reorganizare a capacității instituţionale a structurilor regionale de formare profesională ale ANOFM pentru a furniza servicii de calitate, adaptate la cerințele pieței muncii. Efectul pe termen lung al proiectului este acela de inițiere a procesului de reorganizare a structurilor regionale de formare și repoziționarea lor ca etalon pe piață. Activitățile ce sunt realizate prin proiect se referă la:

–          evaluarea / analiza organizațională a situației actuale a fiecărei structuri regionale;

–          crearea și implementarea unui sistem de evaluare și control al activității de formare;

–          crearea și implementarea unui sistem de formare online pentru îmbunătățirea permanentă a competențelor personalului propriu;

–          inițierea unei campanii de creștere a vizibilității serviciilor oferite de structurile regionale;

–          dezvoltarea unei rețele de colaborare cu actori de pe piața muncii și formării profesionale;

–          implementarea unei forme noi de organizare și management în cadrul ANOFM și a structurilor sale regionale responsabile cu formarea.

Sarcinile Global în cadrul proiectului:

–          Analiză, cercetare și expertiză privind instrumentele și programele aplicate în furnizarea serviciilor de formare profesională de către structurile regionale de formare profesională;

–          Asigură organizarea vizitelor de colectare a datelor la toate structurile teritoriale de formare, organizează întalnirea finală dintre managementul structurilor regionale și experții care au elaborat analiză, asigură traducere pe durata întâlnirii și pe durata planurilor de acțiuni viitoare;

–          Îmbunătățirea capacității structurilor regionale de formare de a furniza servicii de calitate, prin crearea și implementarea unui instrument de formare continuă a personalului propriu – Asigură traducere pe durata seminarului lucrativ de pregătire a programelor ce urmează a fi puse pe platformă, organizează sesiunile de instruire cu persoanele din structurile regionale care vor gestiona platforma.

–       Cooperarea și dezvoltarea unei rețele de suport, colaborare și schimb permanent de informații la nivel național și la nivel transnațional cu actori relevanți din domeniu sau cu structuri similare naționale sau transnaționale – organizează toate vizitele la agenții economici, mese rotunde și workshopuri pentru dezvoltarea unor acorduri de parteneriat, organizează întâlnirile cu centrele de formare ale structurii similare solicitantului;

–       Dezvoltarea și actualizarea programelor cu module de competențe sociale și cetățenești (protecția mediului și egalitate de șanse);

–       Organizează întâlnirile între experții români și cei transnaționali.

–       Activitate inovatoare de transferare transnaționala a unui instrument de evaluare și control al calității formării;

–       Traducerea materialelor, organizare instruire informaticieni de la structurile regionale pentru a utiliza instrumentul;

–       Cooperare transnațională, schimb și transfer de bune pratici pentru creșterea calității serviciilor, competitivitate și performanță (organizează toate workshopurile și seminariile/întâlnirile transnaționale, asigură traducere).

Bugetul alocat  16.461.135,45 lei