POSDRU/96/6.2/S/60000 “Viata dupa gratii”

Titlu Proiect:     Viața după gratii

Id Proiect: POSDRU/96/6.2/S/60000

Parteneri:    Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (solicitant)

– Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi

– Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vilcea

– FEDES – IRECSON

– Administratia Nationala a Penitenciarelor

– Comune di Padova – Settore Servizi Sociali

–  IRECOOP Veneto

– Instituto de Formacion Integral, S.L.U

Rol GCD în proiect: Partener

Perioada de implementare:  În implementare  (1 iunie 2011 – 31 mai 2014)

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

              Obiectivul proiectului este creșterea accesului la servicii de formare vocațională pentru persoanele privative de libertate aflate în penitenciare și în centrele de reeducare astfel contribuind la reintegrarea lor socială. Realizarea obiectivului se face prin dezvoltarea de rețele integrate de incluziune socială pentru persoanele privative de libertate pentru acordarea de sprijin prin programe specifice de inserție profesională, precum și prin programe de sensibilizare a angajatorilor în vederea facilitării angajării acestei categorii de persoane. În acest sens, proiectul își propune implementarea unor activități concrete și complexe și anume:

–          Studiu la nivel național privind nevoile specifice de formare vocațională ale persoanelor aflate în detenție și în centrele de reeducare, calificările și nivelul profesional al acestora, precum și analiza nevoilor pieței muncii locale.

–          Campanii de sensibilizare și motivare a angajatorilor pentru eliminarea stereotipurilor și reticențelor privind angajarea deținuților;

–          Campanii de promovare a locurilor de muncă destinate asistenților sociali ce sunt disponibile în cadrul penitenciarelor / centrelor de reeducare.

–          Program de formare pentru persoanele aflate în penitenciare în ultimul an de detenție sau în evidențele comisiei pentru eliberare condiționată sau în serviciul de probațiune;

–          Program de formare pentru profesioniștii încadrați în penitenciare și în sistemul de probațiune privind: medierea muncii și incluziune socială;

–          Program de formare pentru profesioniștii din domeniul serviciilor sociale (DGASPC-uri / SPAS-uri) privind: medierea muncii și consiliere în vederea pregătirii pentru angajare;

–          Sesiuni de planificare a supravegherii și monitorizării persoanelor aflate în ultimul an de detenție și elaborarea planului de supraveghere și monitorizare de către echipe mixte formate din profesioniștii din sistemul de probațiune și cei din servicii sociale;

–          Program de informare și consiliere privind pregătirea deținuților în vederea liberării;

–          Organizarea de Forumuri regionale pentru diseminarea experiențelor din domeniu și inițierea dezvoltării de Pacturi regionale pentru ocupare și reintegrare socială a foștilor deținuți.

Sarcini Global în proiect:

–          Are responsabilități în implementarea Componentei 2 – Campanii de sensibilizare și motivare a angajatorilor, precum și de promovare a locurilor de muncă destinate asistenților sociali, pe tot parcursul derulării proiectului;

–          Contribuie la elaborarea materialelor de informare pentru sesiunile organizate în proiect, organizează grupuri de lucru, seminarii, mese rotunde pentru diseminarea informațiilor și asigură interpretarea orală la întâlniri și traducerea materialelor RO-ES-RO;

–          Servicii de dezvoltare a abilităţilor privind identificarea unui loc de muncă, a etapelor ce trebuie parcurse pentru obţinerea respectivului loc de muncă şi planificarea traseului educaţional/ profesional;

–          Elaborarea planului de formare la nivelul fiecărei regiuni pe baza analizei nevoilor şi cerinţelor pieţei muncii;

 

Bugetul alocat 17.515.809,74 lei