Proiect PARIS – Teaching Partnership Addressed to Refugees’s Istances Strenghtening

DESCRIEREA PROIECTULUI PARIS:

PARIS este un proiect care durează trei ani, finanțat de Uniunea Europeană prin programul ERASMUS +, Parteneriate Strategice, Învățământ universitar.

Scopul proiectului este să consolideze curriculele universităților în sectorul managementului refugiaților, prin crearea unei legături mai strânse între sectorul universitar si organizațiile non-profit ce activează în acest domeniu.

Prin intermediul realizării celor 4 rezultate ale proiectului, bazate pe activitățile de cercetare ce au ca scop identificarea nevoilor de învățare și a creării de instumente inovative de predare, parteneriatul va realiza recunoasterea unui program de învățare ce va fi testat pe parcursul unei școli de vară.

 Proiectul PARIS este implementat de către Consorzio Tartaruga (Palermo – Italia) în calitate de coordonator și partenerii:

  • Asociación Claver (Sevilla, Spania)
  • Asociatia “Centrul Cultural Romano-Arab”(Timisoara, Romania)
  • Libera Università degli Studi di Enna “Kore” (Enna, Italia)
  • Fundación Universidad Loyola Andalucía (Sevilla, Spagna)
  • Universitatea din Bucureşti (Bucureşti, Romania)
  • SC Global Commercium Development SRL (Bucureşti, Romania)

PRIMUL REZULTAT AL PROIECTULUI

Prima fază a proiectului, ce dureză 8 luni, va angaja toți partenerii într-o activitate de strângere de date, la nivel academic dar și la nivelul sectorului non-profit, având ca scop:

  1. Crearea unui document care să includă ONG-urile, instituțiile publice care lucrează pentru refugiați/solicitanții de azil, de asemenea Universitățile care manageriază cursuri de licență, master cu specializări referitoare la refugiați.
  1. Organizează, cu probe specifice extrase din activitatea anterioară de trecere în revistă a stakeholderilor, focus grupuri tematice, cu scopul de a colecta informații privind nevoile de învățare.
  1. Creionarea unui chestionar care va fi administrat stakeoholderilor identificați în activitatea de trecere în revistă a factorilor interesați, cu scopul de a cerceta în sens larg nevoile de învățare.
  1. Analiza datelor și realizarea primului rezultat al proiectului “Publicație referitoare la abordările privind managementul refugiaților, folosite în prezent în cele trei țări partenere”

Brosura proiect EN

Brosura proiect RO