Proiect PARIS(Teaching Partnership Addressed to Refugees’s Istances Strenghtening), finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.

logo erasmus+În perioada 28 noiembrie – 2 decembrie, doi reprezentanți ai Global Commercium Development(1 coordonator, 1 asist.financiar) au participat la prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului „PARIS”, la Palermo, care a avut ca scop prezentarea generală a obiectivelor, activităților si evenimentelor proiectului, descrierea rolului fiecărui partener legat de realizarea activităților programate pentru implementare în anul 2017, aprobarea gantt-ului final și prezentarea documentelor financiare și tehnice, necesare pentru implementarea proiectului.

La întâlnire au participat reprezentanți ai coordonatorului(Consorțiul Tartaruga) precum și reprezentanți ai partenerilor(Universitatea Enna ”Kore”-Italia, Universitatea din Loyola, Andalucía, Asociația Claver–Spania, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Global Commercium Development și Asociația ”Centrul Cultural Româno-Arab”(ACCRA)– România.

Printre rezultatele previzionate ale proiectului se numără: realizarea unei publicații privind abordarea managementului refugiaților; realizarea unei platforme de învățare online pentru refugiați; realizarea unei curricule comune, ce va fi implementată în universitățile partenere și testată în cadrul unei școli de vară realizate în Enna, în ultimul an de proiect; compendiu de recomandări și trucuri privind o comunicare asertivă cu refugiații; evenimente de multiplicare în țările partenere.

poza palermoPrima activitate importantă a proiectului „PARIS” o reprezintă stabilirea unei rețele tematice extinse, alcătuită din universități și organizații/instituții care lucrează cu refugiații. În acest scop, în primul an al proiectului, va fi efectuată o cercetare pentru a strânge informații relevante despre implementarea managementului actual referitor la refugiați.

Cercetarea va îmbina, pe de o parte, punctul de vedere al instituțiilor publice și non profit (din fiecare țară parteneră), care lucrează cu refugiații și de cealaltă parte, al universităților partenere în proiect, care vor realiza o analiză internă privind cursurile (pe această tematică) predate de obicei în cadrul instituțiilor.