POSDRU/144/6.3/S/134459 – ALTFEL – Femeile isi pot schimba viata printr-o calificare adecvata pietei muncii

Titlu Proiect:  ALTFEL – Femeile isi pot schimba viata printr-o calificare adecvata pietei muncii

Id Proiect:  POSDRU/144/6.3/S/134459

 

Rol GCD în proiect: Partener

Perioada de implementare: 13 mai 2014 – 12 noiembrie 2015 

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

OBIECTIVUL GENERAL il constituie oferirea de oportunitati sporite pentru 728 de femei din regiunile Centru si Sud-Est de integrare socio-profesionala sustenabila, prin interventii cu impact individual, pe de o parte, respectiv implementarea de programe de calificare si recalificare in meseria de ingrijitor de batrani la domiciliu si prin interventii cu impact institutional, pe de alta parte, destinate promovarii principiului egalitatii de sanse in cadrul autoritatilor publice.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU prin asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea pe piata muncii a femeilor cu o slaba pregatire si fara mari sanse de angajare (formare profesionala in domeniul ingrijirii de batrani la domiciliu si initiere in TIC), prin facilitarea participarii pe piata muncii a persoanelor vulnerabile (728 de femei) si prin adresarea unei serii de masuri celorlalti actori din cadrul comunitatilor (160 personal al APL-urilor) pentru a spori flexibilitatea pietei muncii si a promova egalitatea de sanse.

Proiectul se adreseaza urmatoarelor obiective specifice ale POSDRU:

– facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii (728 de femei din regiunile Centru si Sud-Est beneficiaza de formare si masuri concrete de insertie pe piata muncii), precum si crearea cadrului favorabil dezvoltarii si integrarii pe piata muncii;

– corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii;

– asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si incluziva, pentru cele 728 de femei beneficiare ale proiectului;

– dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive, prin dobandirea de calificari profesionale si acumularea de competente necesare dezvoltarii personale si profesionale;

In raport cu AP 6 si DMI 6.3 relevanta proiectului este crescuta. Astfel, proiectul raspunde obiectivelor operationale 1, 2 si 4 ale DMI 6.3, asa cum sunt definite in POSDRU astfel:

– Consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii cu scopul de a creste oportunitatile de angajare ale femeilor si persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile prin sprijinirea a 728 de femei cu oportunitati reduse pe piata muncii sa obtina o calificare recunoscuta la nivel national.

– Cresterea constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse si de gen la nivel institutional – prin organizarea de workshopuri in domeniul egalitatii de sanse la care vor participa 160 de persoane, personal al autoritatilor publice locale inclusiv conducerea acestora, care decide politica acesteia, imprimand o anumita perceptie si atitudine in randul populatiei

– Asigurarea accesului egal la ocupare şi la construirea unei cariere profesionale, in vederea crearii unei piete a muncii incluzive – prin includerea femeilor formate intr-o retea profesionala care sa le asigure accesul facil la un loc de munca si sprjinul in dezvoltarea carierei dupa finalizarea proiectului, asigurand astfel sustenabilitatea actiunilor propuse prin proiect.