POSDRU/183/5.1/S/153373 – M.A.I. Masuri active si inovative de ocupare pentru someri

Titlu Proiect:  M.A.I. Masuri active si inovative de ocupare pentru someri

Id Proiect:  POSDRU/183/5.1/S/153373

Lider de parteneriat:
  Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti

Partener 1:
          S.C. Global Commercium Development S.R.L.

Partener 2:
Metodo Estudios Consultores SL

Rol GCD în proiect: Partener

Perioada de implementare: 27.02.2015 – 26.12.2015

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

Obiectivul general al proiectului este acela de integrarea pe piaţa muncii a şomerilor în special a celor tineri şi de lungă durată din regiunile Sud-Muntenia, Nord-Vest şi Sud-Est prin dezvoltarea unui set complex de cunoştinţe şi abilităţi practice, cu privire la accesul pe piaţa muncii, măsuri de consiliere şi formare profesională pentru grupul ţintă, în vederea creşterii şanselor acestora de a-şi găsi un loc de muncă.

Proiectul determină dezvoltarea şi menţinerea unei atitudini pozitive faţă de integrarea socio-profesională, creşterea autonomiei şi responsabilităţii personale în căutarea unui loc de muncă, optimizarea comportamentului creativ şi antreprenorial, precum şi creşterea stimei de sine.

Proiectul contribuie la atingerea a două dintre obiectivele operaţionale ale DMI 5.1: ,,Reducerea şomajului de lungă durată prin acţiuni preventive şi corective” şi ,,Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive”.

Valoarea adăugată a proiectului constă în creşterea gradului de ocupare al persoanelor cu greutăţi în găsirea unui loc de muncă susţinând în acelaşi timp şi dezvoltarea unor mai bune servicii în comerţ, în domeniul social şi în alte domenii (IT), prin angajarea unor persoane deja formate profesional. Valoarea adăugată a proiectului derivă şi printr-o eficientizare a procesului de adaptare la cerinţele pieţei muncii, prin pregătirea în ocupaţii cerute pe piaţa muncii, contribuind la creşterea capacităţii grupului ţintă de a se integra pe piaţa muncii, la scăderea riscului excluderii sociale şi la combaterea şomajului structural.