POSDRU/110/5.2/G/87957 “Proiect de formare pentru somerii din judetul Alba”

Titlu Proiect:     Proiect de formare pentru somerii din judetul Alba

Id Proiect:   POSDRU/110/5.2/G/87957

Partener:    CONSULTING 2000 Y PIC

Rol GCD în proiect:  Beneficiar

Perioada de implementare:  iulie 2012 – decembrie 2013

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

    Obiectivul general: promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonei rurale din judetul Alba prin dezvoltarea capitalului uman si cresterea gradului de ocupare in domenii non-agricole. 

Activităţile proiectului

Proiectul include activitati cuprinzatoare, concertate pentru a contribui direct si idirect la realizarea obiectivului operational 1 al proiectului: imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole.

Obiectivul operational 1 se va realiza direct prin PARTICIPAREA grupului tinta nr. 1 – 140 persoane, la programe integrate de formare profesionala pentru imbunatatirea competentelor necesare pe piata actuala a muncii. Programul integrat de dezvoltare a capacitatilor antreprenoriale, care ofera grupului tinta nr. 2, format din 70 persoane, atat cursuri de antreprenoriat cat si consultanta si asistenta individuala, va contribui direct la realizarea obiectivului operational nr. 2 al proiectului: cresterea oportunitatilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de munca/noi forme de ocupare pentru lucratorii independenti din zonele rurale si promovarea culturii antreprenoriale in zonele rurale.

Campania de promovare generala – se va adresa publicului larg si va avea drept obiectiv operational 3 constentizarea nevoii de formare; constientizarea importantei si a beneficiilor participarii la programele de formare profesionala. Campania de promovare informare – destinta audientei tinta vizate prin proiect are drept scop informarea si constientizarea privind oportunitatile de formare si ocupare in domeniile non agricole, si contribuie direct la obiectivul operational nr. 3 al proiectului – promovarea culturii antreprenoriale. De asemenea, campania este conceputa pentru a stimula si facilitata accesul celor 2 grupuri tinta la cele doua programe integrate ale proiectului, contribuind astfel indirect la realizare obiectivelor operationale nr. 1 si 2.

Axa prioritara 5 are drept obiectiv general facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor tineri si a somerilor de lunga durata, atragerea si mentinerea unui numar mai mare de persoane pe piata muncii, inclusiv in zonele rurale si sprijinirea ocuparii formale iar ca obiective specifice:cresterea participarii somerilor de lunga durata la programe integrate de masuri active de ocupare; cresterea participarii la programe integrate de ocupare a persoanelor din agricultura de subzistenta; imbunatatirea ocuparii participantilor din zonele rurale in programe integrate de ocupare.

In deplina concordanta cu obiectivele axei prioritare – proiectul propus concerteaza activitati complementare/integratoare care asigura participarea unui numar de 210 persoane (140 grupul tinta 1 + 70 grupul tinta nr. 2) la programe integrate de consiliere, informare, orientare si formare profesionala finalizate prin certificare participantilor. Prin cei 210 de participanti formati si certificati, proiectul contribuie direct la realizarea indicatorilor de realizare imediata ai D.M.I. 5.2. (numarul participantilor din zonele rurale la programe integrate) si ai indicatorilor de rezultat (Ponderea participantilor din mediul rural la programe integrate certificati (%))

Proiectul include activitati de dezvoltare de pateneriate cu angajatori si institutii active in domeniul recrutarii si angajarii si o activitati de asistenta in angajare, consiliere si orientare care vor continua si dupa incetarea finantarii. Prin concertarea acestor acivitati, se va realiza angajarea unui procent de 3% din cadrul grupului tinta nr. 1 in perioada de implementare, si a unui procent de minim 5% in decurs de 6 luni de la finalizarea proiectului, se va sprijini pariciparea grupurilor tinta la viitoare programe de perfectionare a competentelor dobandite, contribuind asfel direct la realizare indicatorilor de rezultat al D.M.I. 5.2

Bugetul alocat: 2.132.943,65 lei
www.formareinruralalba.ro