ANUNT privind lansarea activitatii de selectie GT in cadrul proiectului „AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”, ID 128454

ANUNT privind lansarea activitatii de selectie GT in cadrul proiectului „AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”, ID 128454

co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.


SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL in parteneriat cu Asociatia Banatul de Nord implementeaza in perioada martie 2020 – septembrie 2023, proiectul „AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”, având ca obiectiv promovarea activă a economiei sociale, ca mecanism generator de incluziune socială, pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei. Proiectul își propune sprijinirea înființării a 26 întreprinderi sociale de către beneficiari care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare antreprenorială specifică, servicii personalizate de suport, prin finanțare și monitorizare optimă, astfel încât aceste structuri de economie socială să se poată autosusține pe termen lung, în comunitățile în care funcționează.
Activitatea de selectie a grupului tinta A2.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate în proiect se realizeaza in conformitate cu metodologia de selectie in care sunt precizate etapele de realizare a selectie, conditiile de eligiblitatea si modalitatea prin care persoanele interesate pot transmite dosarul de inscriere in vederea participarii la activitatile proiectului. Metodologia de selecție a grupului țintă este publicată spre informare publicului interesat, în cadrul secțiunilor dedicate de pe siteurile celor doi parteneri: www.globalcommercium.ro și
http://galbanatuldenord.ro.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la:
Laura Boanca, Coordonator informare program: Tel: lboanca@globalcommercium.ro; Tel: 0371 600 421
Beneficiar: SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, www.globalcommercium.ro
Valentin Boanches, Coordonator partener: vboanches@yahoo.com
Partener: ASOCIATIA BANATUL DE NORD, http://galbanatuldenord.ro

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020