Oferta servicii de formare

Certificatele eliberate absolventilor au recunoastere nationala si in statele membre ale Uniunii Europene, poarta antetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si al Ministerului Educatiei si Cercetarii, au regimul actelor de studii, si sunt insotite de o anexa in care se precizeaza competentele dobândite.

Global Commercium Development  este autorizata pentru urmatoarele competente / ocupatii:

Nr.
crt
Denumire program
Cod
COR / NC
actualizat
Tip
program
Număr ore
Competențe dobândite
Preț (Lei)
1.
Competente sociale si civice
Perfectionare
32
 
700
2.
Competente antreprenoriale
 
Perfectionare
32
 
700
3.
Competente informatice
Perfectionare
60
1000
4.
Manager resurse umane
121207
Perfectionare
36
-Coordonarea activităţilor de resurse umane şi a elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
-Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
-Elaborarea strategiei de resurse umane
-Monitorizarea costurilor de personal
-Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
-Organizarea şi reprezentarea departamentului de resurse umane
 
900
5.
Manager proiect
242101
Perfectionare
36
-Stabilirea scopului şi a cerinţelor de management integrat al proiectului
-Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
-Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
-Managementul riscurilor
-Managementul echipei de proiect şi a comunicării în cadrul proiectului
-Managementul calităţii proiectului
 
900
6.
Expert achizitii publice
 
214946
Perfectionare
36
-Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire şi elaborarea documentelor de specialitate.
-Analizarea legislaţiei aplicabile specifice.
-Acordarea consultanţei de specialitate.
-Planificarea achiziţiilor publice.
-Derularea procedurilor de atribuire.
-Finalizarea procedurilor de atribuire.
 
900
7.
Formator
242401
Perfectionare
60
-Pregătirea formării
-Realizarea activităţilor de formare
-Evaluarea participanţilor la formare
-Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
-Marketing-ul formării
-Proiectarea programelor de formare
 
1000
 
8.
 
243220
Perfectionare
32
-Monitorizarea procesului de elaborare şi implementare a legislaţiei şi politicilor publice
-Desfăsurarea activităţii de informare, documentare şi cercetare
-Asigurarea calităţii, responsabilităţii sociale şi eticii în furnizarea serviciilor de lobby
 
800
9.
Consilier vocational
 
242315
Perfectionare
32
– Comunicarea cu beneficiarii
– Evaluarea vocațională
– Orientarea profesională
-Construirea relației beneficiar-angajator
– Consiliere post angajare
800
10.
 
242221
Perfectionare
32
-Pregătirea demarării unui proiect de parteneriat public-privat
-Pregătirea documentației de selecție
-Selectarea partenerului privat
-Negocierea contractului de parteneriat public-privat
-Implementarea proiectului de parteneriat public-privat
-Aplicarea normelor de drept administrativ
-Aplicarea normelor de drept financiar public
 
800
11.
 
263507
Perfectionare
32
-Comunicarea cu persoana cu dizabilități
-Analiza concluziilor și recomandărilor evaluării individuale pentru serviciul de angajare asistată
-Informarea persoanei cu dizabilități despre serviciul de angajare asistată
-Elaborarea planului de carieră
-Identificarea unui loc de muncă
– Implicarea angajatorului în procesul de ocupare
– Asistarea persoanei cu dizabilități pentru păstrarea locului de muncă
 
800
12.
 
214134
Perfectionare
40
-Efectuarea analizei diagnostic
-Instruirea personalului organizației cu privire la managementul calității
-Proiectarea sistemului de management al calității
-Implementarea sistemului de management al calității
-Monitorizarea activităților de proiectare și implementare a sistemului calității
-Îmbunătățirea continuă a serviciilor de consultanță
 
800
13.
 
242112
Perfectionare
32
-Stabilirea scopului şi a cerinţelor de management integrat al proiectului
-Planificarea activităţilor proiectuluiderulat in parteneriat public privat
-Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect si managementul calităţii proiectului
-Managementul riscurilor in derularea unui proiect in parteneriat public privat
-Managementul echipei de proiect şi al comunicării în cadrul proiectului in parteneriat public privat
-Negocierea contractului de parteneriat public privat
 
800
14.
333906
Perfectionare
30
-Munca în echipe multidisciplinare
-Dezvoltare profesională
-Comunicare interactivă
-Comunicare interpersonală
-Planificarea activităţii proprii
-Realizarea materialelor
-Organizarea de evenimente
-Organizarea campaniilor integrate
-Evaluarea eficienţei programelor de relaţii publice
-Participă la eficientizarea comunicării în organizaţie
-Menţinerea relaţiilor cu mass-media
-Pregătirea întâlnirilor de lucru
 
800
15.
325701
Perfectionare
40
-Educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului
-Evaluarea furnizorilor
-Imbunatatirea pregatirii profesionale personale
-Mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii
-Stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii
-Tratarea neconformitatilor  si stabilirea masurilor corective
-Asigurarea si implementarea tehnicilor, metodelor si instrumentelor specific managementului
-Elaborarea si implementarea tehnicilor si metodelor de asigurare asistata de calculator a calitatii
-Implementarea sistemului calitatii
-Elaborarea politicii in domeniul calitatii
-Implementarea politicii in domeniul calitatii
-Organizarea functiunii „calitate”
-Elaborarea si urmarirea programelor de audit
-Managementul calitatii proiectului
-Monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor
 
800
16.
 
214130
Perfectionare
40
Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii
-Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit
-Conducerea auditului
-Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi întocmirea raportului de examinare
-Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit
-Întocmirea raportului de audit
Planificarea activităţii de audit
800
17.
Șef fermă agro-zootehnică
121207
Perfectionare
150
 
-Organizarea/planificarea  activităţii de producţie a fermei
-Coordonarea asigurării parcului de utilaje
-Elaborarea planului de aprovizionare
-Organizarea activităţii de asigurare a calităţii lucrărilor de semănat culturi agricole
-Organizarea lucrărilor de întreţinere a culturilor agricole
-Organizarea fluxului anual de producţie zootehnică
-Organizarea activităţilor în zootehnie
-Organizarea activităţii de valorificare a producţiei fermei
-Managementul gestionării stocurilor de materiale
-Instruirea echipelor de lucru
-Conducerea întrunirilor/ședințelor de lucru
-Coordonarea activităților specifice de creștere a animalelor
-Monitorizarea activității de producție vegetală
-Asigurarea transportului, depozitării și conservării produselor agricole vegetale și animale
1300
 
 
 
 
 
 
 
1.
Lucrator in comert
5220.1.1
Calificare
 
360
-Satisfacerea cerinţelor clienţilor
-Dezvoltare durabilă
-Comunicare profesională
-Protecţia consumatorului
-Organizarea unităţii comerciale
-Administrarea mărfurilor
-Patrimoniul unităţii
-Analiza ofertei de mărfuri alimentare
-Analiza ofertei de mărfuri nealimentare
-Aprovizionarea cu mărfuri a sălii de vânzare
 
800 
2.
Ingrijitoare batrini la domiciliu
 
5133.1.2
Calificare
360
Acordarea de îngrijiri corporale persoanei îngrijite
-Asigurarea alimentaţiei şi a hidratării persoanei îngrijite
Asigurarea igienei spaţiului şi a obiectelor
auxiliare ale persoanei îngrijite
Stimularea şi socializarea persoanei îngrijite
Mobilizarea şi transportul persoanei îngrijite
800 
3.
Baby sitter
5133.1.1
Calificare
360
-Planificarea activităţilor
-Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarului
-Respectarea drepturilor beneficiarului
-Comunicarea cu copilul
-Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarului
-Acordarea îngrijilor corporale ale copilului
-Asigurarea alimentaţiei copilului
-Crearea contextului cotidian de stabilitate emoţională
-Stimularea dezvoltării autonomiei personale şi sociale a copilului
-Susţinerea dezvoltării integrate a copilului
-Dezvoltarea relaţiei pozitive cu familia copilului
 
 800

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *