FORMARE FERMIERI PENTRU PERFORMANTA IN AGRICULTURA IN JUDETUL VALCEA

LOCATIE: REGIUNEA sud-vest oltenia / JUDETUL VALCEA / ORAS HOREZU

LINIA DE FINANTARE: PNDR 2014 – 2020, Masura 1 – Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare, Submasura: 1.1.- „Sprijin pentru formarea profesionala si dobandirea de competente”

PARTENERIAT:

  • Partener 1 – SC Global Commercium Development SRL
  • Partener 2 – Asociatia Crescatorilor de Vaci „Baltata Romaneasca” Tip Simmental (ACVBR-SIM)
  • Partener 3 – Academia de Studii Economice (ASE Bucuresti)
  • Partener 4 – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala (INCDBNA – IBNA Balotesti)

Perioada de derulare: 07.03.2018 – 07.09.2018

Scopul proiectului este formarea profesionala a fermierilor din judetul Valcea, in special beneficiari de sprijin ai sub-masurilor 6.1 si 6.3, in vederea dobandirii de competente si sprijinirii efortului acestora pentru cresterea competitivitatii si diversificarea activitatilor agricole din cadrul fermelor pe care le administreaza. Numarul propus de persoane participante la programele de formare din cadrul proiectului este de 250.

Persoanele vizate in vederea informarii privind posibilitatea participarii in proiect la programele de formare si formarii grupului tinta vor fi identificate din randul fermierilor, persoane fizice sau persoane juridice, care detin sau administreaza exploatatii agricole din judetul Valcea.

Analiza SWOT a sectorului ovin in Romania

Importanta legumiculturii

Norme de bunastare

Nutreturile combinate in hrana animalelor

Primavara in livezi

Raportul nutreturi de volum-concentrate