Proiect SALM

Titlu Proiect: SALM “Competențele și piața forței de muncă pentru a ridica ocuparii tinerilor” (Skills and Labour Market to Raise Youth Employment)

ID Proiect: 527690-LLP-1-2012-1-PT-LEONARDO-LMP, Leonardo Da Vinci – Comisia Europeană

Parteneri:

 • Universitatea Catolică Portugheză – Centrul de studierea oamenilor și a culturii portugheze (Portugalia);
 • Centrul de Formare Continuă pentru comerț – CECOA (Portugalia);
 • Institutul de Studii in Turim (Malta);
 • Universitatea Caledoniana Glasgow (Regatul Unit);
 • ISOB GmbH (Germania);
 • Fundatia Ronsel (Spania);
 • Global Commercium Development (Romania);
 • Consultanta si Strategii pe piata muncii (LMS) (Romania);
 • Universitatea Florentei – Departmentul de Educatie si Psihologie (Italia)

Rol Global Commercium Development  în proiect: Partener

Perioada de implementare: 1 dec 2012 – 30 nov 2014

Proiectul SALM își propune să contribuie la dezvoltarea unor abordări inovatoare și instrumente specifice pentru reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor dotarea persoanelor cu abilități de angajare potrivite, care sunt considerate cruciale pentru 2020 obiectivele de ocupare Strategie, pentru o incluziune socială mai bună, și pentru participarea efectivă la învățarea pe tot parcursul vieții.

Obiective specifice:

1 Aprofundarea cunoașterii politicilor și practicilor pentru creșterea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor din țările partenere;

 1. Elaborarea unei analize comparative la nivel sectorial (turism superior și servicii sociale) a politicilor și a practicilor pentru a sprijini reducerea șomerilor tineri din țările partenere;
 2. Identificarea eficienței (prin focus grupuri și studii de caz) diferitelor măsuri (bune practici) adoptate pentru a atenua neconcordanțele în competențe în ambele sectoare, factori cheie de succes și bateria de indicatori de benchmarking;
 3. Elaborarea setului de instrumente (pentru tineri, angajatori, educatori, precum și consilieri ocuparea forței de muncă și de formare), pentru a îmbunătăți competențele și a abilităților de angajare ale tinerilor, precum și dezvoltarea auto angajarii si a antreprenoriatului;
 4. Realizarea de studii de caz cu privire la tinerii care prezintă un decalaj mare între competențe educaționale și competențe pe piața muncii; compararea abordărilor din țările partenere în nepotrivirile de competențe, precum și impactul acestora în participarea tinerilor la inițiativele de învățare pe tot parcursul vieții;
 5. Consolidarea rolul diferitelor părți interesate în scopul identificarii de noi abordări pentru rezolvarea neconcordantelor;
 6. Realizarea unui proiect-pilot în țările partenere în domeniul formării incluzand factorii cheie de succes din practicile partenerilor;
 7. Dezvoltarea unui model care încorporează factorii de succes ai formarii în scopul asigurarii competențelor adecvate tinerilor pentru a le pune în aplicare pe piața muncii;
 8. Organizarea de workshop-uri / reuniuni, în cadrul proiectului, pentru a face schimb de experiență, a identifica cele mai bune practici și continuarea activitatilor din proiect; în plus, acțiunile de sensibilizare vor fi destinate tinerilor și angajatorilor;
 9. Evaluarea sistematica a activităților proiectului și a rezultatelor intermediare și finale;
 10. Diseminarea la nivel național în fiecare țară parteneră, la nivel instituțional și operațional, rezultatele proiectului principalele entitati interesate (private și publice), și anume partenerii sociali și organizațiile; cât și la nivel transnațional prin intermediul unor reuniuni și unui website adecvat; la nivel european, prin intermediul instituțiilor europene și a rețelelor și anume CEDEFOP, ReferNet, EURYDICE.

Livrabile / Rezultate

 • Rapoarte privind măsurile, programele și politicile din fiecare țară parteneră
 • Rapoarte de Studii de caz și Focus Grupuri – Turism si Servicii Sociale – și o clădire model
 • Bune practici: exemple de angajare pentru tineri în Turism și Servicii Sociale
 • Instrumente pentru tineri, angajatori, formatori precum și consilieri vocationali
 • Proiect-pilot – inclusiv indicatori de rezultat, în scopul de a compara rezultatele în ceea ce privește impactul în nepotrivirea de competente si rata șomajului în rândul tinerilor

Website-ul proiectului pentru mai multe informatii: www.salm-project.com.

Buget total proiect: 420.871 Euro