ANUNT privind lansarea activitatii A1 – Identificare grup țintă și selecție grup țintă in cadrul proiectului “MASuri de ocupare si antreprenoriat pentru TineRii NEETs – MASTER NEETs” – MySMIS 154420

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”

OS. 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile;

OS. 1.2 Imbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vărsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud-Est (cu județele aferente).

GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL in parteneriat cu Membru 1 – Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea si cu Membru 2 – Asociația ASCEND implementeaza in perioada iunie 2022 – noiembrie 2023, proiectul ’’ MASuri de ocupare si antreprenoriat pentru TineRii NEETs – MASTER NEETs’’, având ca obiectiv Creșterea gradului de ocupare și a nivelului de competențe a cel puțin 371 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud Est, prin asistare complexă & integrată (informare, formare, servicii specializate pentru ocupare, dezvoltare afaceri etc.).

       Activitatea urmăreste informarea tinerilor în vederea identificării celor cu vârsta între 16 şi 29 de ani care nu sunt ocupaţi şi nu urmează nici o formă de educaţie sau formare cu scopul direcţionării acestora către SPO în vederea înregistrării şi profilării: se organizeaza intalniri de prezentare a proiectului, se distribuie materiale de informare şi promovare; se deruleaza cel putin 2 evenimente de informare; se publică periodic anunțuri in cadrul a diverse portaluri on-line din regiunea vizată de proiect, se distribuie continuu materiale publicitare (fly-ere, afișe), se publică periodic informații relevante pe site-urile celor 3 parteneri implicați în proiect / paginile FB ale solicitantului și partenerilor, se identifică si recrutează persoane eligibile.

Pentru a fi eligibil in grupul țintă, la data intrării în operațiune, o persoană trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

  • Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 si 29 de ani.
  • Să fie înregistrat și profilat de Serviciul Public de Ocupare (SPO);
  • Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Sud Est).

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la:

Daniel Cosmin Comăniță, Manager proiect:  info@globalcommercium.ro; www.globalcommercium.ro

Tel: 0371 600 421

Proiect co-finanțat din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020