Comunicat de presa la inceperea proiectului “MASuri de ocupare si antreprenoriat pentru TineRii NEETs – MASTER NEETs” – MySMIS 154420

Comunicat de presa la inceperea proiectului Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020


S.C. Global Commercium Development S.R.L, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea (AJOFM Tulcea) – Partener 1, Asociația ASCEND – Partener 2, anunță începerea implementării proiectului ’’MASuri de ocupare si antreprenoriat pentru TineRii NEETs – MASTER NEETs’’ – ID 154420.

Obiectivul general al proiectului urmărește creșterea gradului de ocupare și a nivelului de competențe a cel puțin 371 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați si profilati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în regiunea Sud-Est, prin asistare complexă & integrată (informare, formare, servicii specializate pentru ocupare, dezvoltare afaceri etc.).

Activitățile proiectului se derulează pe o perioadă de 18 luni, 29 iunie 2022 – 28 decembrie 2023, în regiunea Sud Est, și vor presupune, printre altele:

  • desfășurarea unei campanii de informare și promovare în rândul tinerilor NEETs;
  • organizarea și derularea de programe de formare profesională continuă a adulților – ANC;
  • furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării;
  • susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, prin acordarea de  subvenții de minimis pentru 10 tineri NEETs certificați formare antreprenorială, selectați pe baza planurilor de afaceri propuse de către aceștia pentru a iniția / demara o afacere proprie.

Grupul Țintă este alcătuit din 371 tineri NEETs provenind din regiunea Sud Est, cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, șomeri, înregistrați si profilati la Serviciul Public de Ocupare, dintre care 38 vor fi tineri aparținând minorității rome, 75 vor fi tineri din mediul rural și cel puțin 112 vor fi tineri NEETs care au niveluri de ocupabilitate C și D, respectiv “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”.

Rezultatele principale ale proiectului sunt următoarele:

  • 371 tineri NEETs sunt informați, înregistrați și beneficiază de servicii personalizate specializate pentru stimularea ocupării;
  • 190 tineri NEETs sunt integrați în programe de formare profesională a adulților, 40 tineri NEETs în programe de formare antreprenorială;
  • 160 tineri NEETs au acces direct la ocupare;
  • 10 afaceri infiintate.

Valoarea totală a proiectului: 4.949.211,22 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 4.460.884,99 lei

Date de contact: Manager Proiect: Daniel Cosmin Comăniță, Global Commercium Development S.R.L., Telefon: 0371 600 421, E-mail: info@globalcommercium.ro