ANUNT – In cadrul proiectului „AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”, ID 128454

co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,

Obiectivul specific  4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL in parteneriat cu Asociatia Banatul de Nord implementeaza in perioada martie 2020 – septembrie 2023, proiectul „AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”, având ca obiectiv promovarea activă a economiei sociale, ca mecanism generator de incluziune socială, pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei. Proiectul își propune sprijinirea înființării a 26 întreprinderi sociale de către beneficiari care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare antreprenorială specifică, servicii personalizate de suport, prin finanțare și monitorizare optimă, astfel încât aceste structuri de economie socială să se poată autosusține pe termen lung, în comunitățile în care funcționează.

Activitatea A7 – Infiintarea si demararea functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri sociale cu ajutor de minimis se deruleaza incepand cu luna octombrie 2021, fiecare participant, al carui plan de afacere sociala a fost selectat, este sprijinit pentru identificarea celei mai potrivite forme juridice/tip intreprindere sociala pentru derulare afacere, conform prevederilor Legii 219/2015 art 3, 4 si 8 si HG 585/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala. Intreprinderile de economie sociala pot fi infiintate, dupa cum urmeaza: a) societati cooperative de gradul I; b) cooperative de credit; c) asociatii si fundatii; d) case de ajutor reciproc ale salariatilor; e) case de ajutor reciproc ale pensionarilor; f) societati agricole; g) orice alte categorie de persoana juridica, care prin actele de infiintare si functionare demonstreaza faptul ca activitatea desfasurata are scop social, respecta principiile prevazute la art. 4 din lege, precum si criteriile prevazute la art. 8 alin. (4) din lege; h) federatii si uniuni ale persoanelor juridice prevazute mai sus.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la:

Ana Raducu, Coordonator activitate servicii personalizate, Email:  info@globalcommercium.ro; Tel: 0371 600 421

Beneficiar: SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL,  www.globalcommercium.ro

Valentin Boanches, Coordonator partener: vboanches@yahoo.com

Partener: ASOCIATIA BANATUL DE NORD, http://galbanatuldenord.ro

Proiect co-finanțat din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020